Kuu klassijuhataja

Hea koolipere!

Tallinna Haridusamet on käesoleva õppeaasta kuulutanud klassijuhataja teema-aastaks. Just klassijuhataja on võtmeisik õppija tugevuste, soovide ja arenguvajaduste märkamisel, õpilaste arengu toetamisel ja huvide suunamisel ning iga õpilase individuaalse õpitee kujundamisel.

Gustav Adolfi Gümnaasium tunnustab teema-aasta raames kuu klassijuhatajaid.

Gustav Adolfi Gümnaasiumi detsembrikuu klassijuhataja on Jaanika Pärnamägi.

Jaanika Pärnamägi on kõrgelt hinnatud klassijuhataja, kelle kohta võib julgelt öelda, et tegemist on oma ala meistriga, kes valdab õpetamiskunsti ja klassijuhatajatööd hiilgavalt. Õpetaja Jaanika Pärnamägi oskab kujundada õpilaste väärtushinnanguid lõimituna läbi iga ainetunni. Tal on suurepärane oskus lisaks ainespetsiifikale kujunda õpilaste üldpädevusi, õppija omaalgatust ja vastutuse võtmist. Koostöö lapsevanematega on õpetaja Jaanikal väga hea ja ta oskab kooliellu kaasata ka vanemad. Samuti on ta koolisiseseks mentoriks noortele õpetajatele.

Kuu klassijuhataja saab kooli tunnustuse ja GAG vanematekogu poolt raamatupoe kinkekaardi.