Koolivaheaeg oli täis õpetajate enesetäiendamist

Vaatamata koolivaheajale ja näilisele vaikelule õppehoonetes töötas meie õpetajaskond alanud aasta esimesel nädalal aktiivselt enesetäiendamise nimel.

· Lapsevanem ja IT-spetsialist Peeter Marvet jagas GAG õpetajatele teadmisi ja nõu interneti turvalisusest

Teisipäeval, 5. jaanuaril toimus vajalik veebikoolitus, mis käsitles olulisi interneti turvalisusega seotud teemasid nagu digiprügi, küberrünnakud, andmelekked, õngitsuskirjad jpm.

· Koolivaheajal alustasid GAG õpetajad „Vaikuseminutite baaskursusega“

Kahe koolituspäeva jooksul tutvuti erinevate tähelepanu ja meelerahu harjutustega, analüüsiti nende kasulikkust ning kasutusvõimalusi kooli- ja õppetöös. Baaskoolitus jätkub veebruaris, kuid koolituspäevade vahepeal praktiseerivad vaikuseminutite harjutusi õpetajad koos oma õpilastega.

Suur tänu Tallinna Haridusametile, kes toetab mitmest moodulist koosneva kursuse läbimist.

· Veebivahendusel toimus ka uue aasta esimene koolitöötajate üldkoosolek.

Google Meet keskkonnas kogunes 97 koolitöötajat, et soovida üksteisele häid soove alanud uueks aastaks, arutada üheskoos läbi jaanuari alguse muudatused ja erisused õppetöö korralduses ning tervitada uusi koolitöötajaid: ajaloo õpetajat Egle Jaomaad ning kooli psühholoogi Natalja Krassilnikovat.

· Jätkusid projekti „Juht kui mentor Gustav Adolfi Gümnaasiumis“ tegevused.

6. jaanuaril toimusid projektimeeskonna virtuaalkohtumised haridusasutustega, et kogeda ja koguda nende koolide häid praktikaid ja edulugusid, kes on pikemalt ja süsteemsemalt mentorluse arendamisega oma organisatsioonis tegelenud.

Rocca al Mare Kooli kogemusi uute koolitöötajate toetamisel tutvustasid koolijuht Sirje Toomla, personalijuht Maarika Eha-Müller ja noorema kooliosa juhataja Ingrid Pärloja.

GAG projektimeeskonnal oli võimalus lähemalt tutvuda ka Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli mentorsüsteemiga. Mentorsüsteemi põhimõtteid ja käivitamise kogemusi jagasid rektor Ülle Ernits, personalijuht-rektori assistent Piret Gilden, personalispetsialist Agnes Pärnamägi ning õppekava juht Katrin Klein.

Projekt on rahastatud Euroopa Sotsiaalfondi toel koolimeeskondade ühist õppimist toetava programmi raames.