Abituriendid läbisid riskikäitumise koolituse „Selge pilt …!?“

10. ja 11. mail osales kokku suurusjärgus 100 G3 astme õpilast riskikäitumise koolitusel „Selge pilt …!?“, mille eesmärgiks on toetada riikliku õppekava läbiva teema „Tervis ja ohutus“ elluviimist ja aidata kaasa Eesti liiklusohutuse programmi (LOP) 2016-2025 täitmisele. 

Koolituse teemade käsitlemisel lähtuti liikluse üldriskidest: alkoholi mõjust inimesele sh liikluskäitumisele, liiklusõnnetusest (õnnetuste tekkepõhjused ja tagajärjed) ning võimalikest raskustest õnnetusjärgsel perioodil. Koolitusel osalenud peaksid suutma kasutada riskikäitumisel liikluses vältimise trateegiaid ning olema võimelised koolitusel saadud teadmisi edastama oma lähikondlastele (sõbrad, pere), et ära hoida alkoholiohtudest tingitud õnnetusi liikluses.

Paar väljavõtet koolitusel osalenud õpilaste tagasisidest: 

„See oli üks parimaid koolitusi, mida kuulanud olen. Näiteid toodi päris elust ning päris inimestest, mis muutis asjad reaalsemaks. Usun, et see pani paljud inimesed oma valikute üle mõtlema ning arvan, et kõik gümnasistid võiksid selle koolituse läbida”;

„Minu meelest oli koolitus vägagi mõtlemapanev ja kuigi õnnetustest loeme igapäevaselt uudistest, siis olla silmast silma inimesega, kes on selle läbi elanud ning jagab loo tagamaid, on midagi väga muud. See pani mind kaalutlema enda otsuseid ning sõidustiile, et minuga tulevikus midagi sellist ei juhtuks. Arvan, et tulevikus on see teistele õpilastele vägagi vajalik, kuna noortele tundub, et nende kallal nämmutatakse igapäevaselt ning see, mis räägitakse ei juhtu nendega, kuid see loeng paneks kõiki sügavalt enda elu ja otsuste üle kaaluma. Mulle isiklikult meeldis, et loeng oli tasakaalukas st. kui alguses oli õhkkond kergem ning lõbusam, siis kohtumine kannatanuga loengu lõpus pani kogu teooria üle järele mõtlema”.

Suur aitäh koolituse läbiviijatele: dr. Gunnar Meinhard (Maanteeameti tunnustust omav liikluspsühholoog), Mirjam Männamaa (politseinik) ja Marek Rüütli (liiklusõnnetuses kannatanu). Täpsemalt leiab infot veebilehelt https://selgepilt.trafity.ee/