94 uurimistööd ja 14 õpilasfirmat edukalt kaitstud

11. mail jõudis terve aasta kestnud ja üks väga oluline etapp taas lõpule – G2 astme õpilased kaitsesid 94 uurimistööd ja 14 õpilasfirmat. Uurimistöö või õpilasfirma tegemine on gümnaasiumi lõpetamise üks nõuetest ja tänaseks on see taas 137 õpilasel tehtud. Kogu lend oli jagatud 13 komisjoni, millest 12 olid uurimistööde komisjonid ja üks õpilasfirmade komisjon ning pea kõik GAG õpetajad kuulusid komisjonidesse. Komisjonide tööd juhtisid komisjonide esimehed, komisjonide liikmeteks olid juhendajad ja retsensendid. Õppeaasta jooksul koguneti komisjonides viiel korral, et protsessi käigus anda õpilastele seni tehtud tööle tagasisidet ja hinnanguid. Uurimistööd kaitses 94 õpilast ja õpilasfirmat 43 õpilast (kokku 14 õpilasfirmat). Ühtlasi osalesid kaitsmisel kuulajatena kõik G1 astme õpilased, et õppida kaasõpilaste kogemustest ning saada inspiratsiooni ja koguda mõtteid eelseisvateks valikuteks.Palju õnne G2 õpilastele ja suur-suur aitäh kõikidele tööde juhendajatele, uurimistööde retsensentidele, komisjoni liikmetele ning komisjonide esimeestele!