Uudised

Nädala tunnustused

* 10. märtsil toimus majandusolümpiaadi piirkonnavoor, kus meie koolist osales kokku neli õpilast. Õpilasi juhendas õpetaja Riina Timmermann. 3. koht – Anna Milena Linder, G1

Loe edasi »

Kuu klassijuhataja

Hea koolipere! Tallinna Haridusamet on käesoleva õppeaasta kuulutanud klassijuhataja teema-aastaks. Just klassijuhataja on võtmeisik õppija tugevuste, soovide ja arenguvajaduste märkamisel, õpilaste arengu toetamisel ja huvide suunamisel ning iga

Loe edasi »

Nädala tunnustused

* 27. jaanuaril toimunud matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoorus saavutasid meie kooli õpilased väga häid tulemusi. Kokku oli kutsutud meie koolist 36 õpilast, kellest kuus said edasi lõppvooru.

Loe edasi »