TÄHTIS TEADAANNE

Head õpilased ja lapsevanemad!

Seoses koroonaviiruse levikuga ning vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi ja kooli pidaja ettekirjutusele on Gustav Adolfi Gümnaasiumi õppehooned õppetööks suletud alates esmaspäevast 16.03.2020. Õppetöö jätkub sel ajaperioodil koduõppe/e-õppe vormis. E-õppe periood algab esmaspäevast, 16.märtsist. Homme, 13. märtsil ei toimu ainetunde, kuid palun kõigil õpilastel või vanematel homme koolist läbi astuda ja kaasa võtta kõik vajalikud õppevahendid (õpikud, töövihikud, vihikud jne). Asjadele saab järele tulla kuni 11.00. Õpetajad on homme koolimajas ning toimub ettevalmistus koduõppevormile üleminekuks. Kui I või II kooliastme õpilane ei saa ühel või teisel põhjusel homme koju jääda, palun sellest klassijuhatajale teada anda.

  1. Palun meeles pidada, et koduõpe tähendab õpetajate antud ülesannete kodus lahendamist lähtuvalt tunniplaanist ning seda, et õpilane viibib kodus ning ei osale huviringides ja trennides, ei külasta kino, teatrit või muid rahvarohkeid kohti.
  2. Aineõpetaja (1.-4. klassides klassijuhataja) annab õpilastele eKooli kaudu teada, kuidas toimub suhtlus ja õppetöö.
  3. Kehtima jääb senine tunniplaan (https://gag.edupage.org/timetable/) ja õpetaja ning õpilane peavad olema sel ajal kättesaadavad kokku lepitud suhtluskanali kaudu.
  4. Koduõppes osalemiseks vajavad õpetaja ning õpilane laua- või sülearvutit, nutitelefoni või tahvelarvutit ning internetiühendust. Kui teil vajalikud vahendid puuduvad, võtke palun ühendust kooli IT-meeskonnaga ([email protected]). 
  5. Õpetajal on õigus koduõppe tunnis ette nähtud ülesannete tegemist vahetult kontrollida ja hinnata.
  6. Edasisi koolipoolseid juhiseid ning teateid edastatakse e-posti ja eKooli kaudu – palun neid suhtluskanaleid regulaarselt kontrollida.

Olen valmis vastama kõikidele täiendavatele küsimustele. Olen täiesti kindel, et saame koos selle erandliku õppeperioodiga väga kenasti hakkama. Jõudu, edu ja rahulikku meelt kõigile!


Lugupidamisega
Henrik Salum
Gustav Adolfi Gümnaasium
Direktor
Tel. +372 5157457