GAG õpetajad läbisid koduõppe õppuse

10. märtsil toimus GAG Kotzebue majas õpetajatele õppus/koolitus “Ettevalmistus koduõppele üleminekuks.” Lisaks teoreetilistele teadmistele said õpetajad reaalselt läbi proovida, kuidas IKT-vahendite abil saab õppetööga jätkata ka siis, kui nii õpetaja kui õpilased viibivad koolimajast eemal. Selleks olid loodud õpetajatest meeskonnad, kes harjutasid virtuaalsel teel tunni läbiviimist õpilaste rolli astunud kooli juhtkonna liikmetele ja IT-õpilastele.

Praktilise koolituse käigus harjutasid õpetajad Zoom-keskkonnas videosilla abil õpilastega ühenduse võtmist ja vestlusruumi loomist, Google Classroomi kasutamist ja selle kaudu õppeülesannete jagamist ning tehtud töödele tagasiside andmist.Õpetajate tutvustati mittestatsionaarset õppetööd toetavate keskkondade ja juhendite infoveebi.

Koolituse/õppuse viis läbi GAG haridustehnoloog Ingrid Maadvere koos IT-õpilastest abilistega.