Õpetaja Elle Ronk – 50. tööjuubel

28. augustil täitus matemaatikaõpetaja Elle Rongal 50. tööjuubel Gustav Adolfi Gümnaasiumis. Õpetaja Elle Ronk teeb oma tööd suure südamega, mille tulemusel on pälvinud kolleegide lugupidamise, vanemate austuse ja õpilaste armastuse. Tallinna linn ja Haridusamet tunnustas õpetajat aukirjaga tulemusliku töö ja olulise panuse eest ning medaliga “Tallinn tänab”.

Palju õnne!