Palju õnne, GAG kauaaegne direktor Ain Siimann!


25. augustil 2020 tähistab oma 80. juubelit meie kooli endine pikaajaline koolijuht Ain Siimann. Meie kooli direktorina töötas ta ajavahemikus 1982 – 2005. Ametit alustades pidas uus direktor tähtsaks et kõike, mida eelnevalt oli koolis tehtud ja  tuleb säilitada ja edasi arendada – see käis nii õpetajate kui ka traditsioonide kohta. Edukalt töötasid edasi prantsuse keele ja matemaatika-füüsikaklassid, lisandusid inglise keele ja hiljem ka rootsi keele süvaõpe ja 7. reaalklass. Vanimate koolide Riia-Vilnius-Tallinn sõprusvõistlusele spordis soovis Ain Siimann ka mõõduvõtmist raaalainetes. Direktori eestvedamisel loodi tegusad sõprussidemed mitme Euroopa kooliga.Märkimisväärne oli direktor Siimanni tegutsemine kooliruumide laiendamisel ja kaasajastamisel 1997-1998. Aastal 2004 valmis galerii ja Inglihoov.23 ja poole tööaasta sisse jäid Ain Siimannil kooli aastapäevade suurejoonelised tähistamised – 355, 360 365 ja 370.Korduvalt tunnustati koolijuhti Haridusameti tänukirjadega, 2000. aastal autasustas B.G. Forseliuse Selts Gustav Adolfi Gümnaasiumi direktorit teenete eest kooli juhtimisel Suure Ignatsi Jaagu medaliga. Silmapaistva pedagoogilise töö eest autasustati teda Raemedaliga.Pikaajaliselt kooli juhtinud Ain Siimann andis uuele direktorile üle kaunilt renoveeritud kaks õppehoonet ja heatasemelise õppe- ja kasvatustööga kooli.
Soovime kogu koolipere poolt talle palju õnne ja tugevat tervist!