Nädala tunnustused

* 10. märtsil toimus majandusolümpiaadi piirkonnavoor, kus meie koolist osales kokku neli õpilast. Õpilasi juhendas õpetaja Riina Timmermann.

3. koht – Anna Milena Linder, G1 MAT-IN

8.-10. koht – Georg Aints, G3 RE-LO

Väga tulid olid ka Mait Filipozzi (G3 RE-LO) ja Elle Isabel Lindpere (G3 RE-LO).

Piirkonnavooru temaatika hõlmab peamiselt järgmisi kooliprogrammi mikroökonoomika teemasid: turumajandus, nõudlus ja pakkumine, turu tasakaal ja turuhind, tarbimine, säästmine, ettevõtlus, ettevõtte rahastamine, tootmine, turundus, tööjõud; samuti majandusteaduse ajaloo, Eesti majanduselu ning perioodikas ilmunud majandusprobleeme. Praktilisteks ülesanneteks võivad olla lühikesed situatsiooniülesanded, majandusarvutused, andmete statistika või esitatud info analüüs ja järelduste tegemine.

* 8. märtsil toimunud prantsuse keele vabariiklikus voorus saavutasid GAG õpilased väga häid tulemusi.

Gümnaasiumi A-keel

2. koht – Sarah Bouirabdane, G2 PR-IN, Valdur Parašin

9. koht – Marianne Allas, G3 PR-IN, Valdur Parašin

10. koht – Piibe Lukkats, GAG 3 PR-IN, Valdur Parašin

11. koht – Iris Kreegi, GAG G1 PR-IN, Valdur Parašin

12. koht – Kertu Paavel, G2 PR-IN, Valdur Parašin

14. koht – Lars Murrik, G1 PR-IN, Valdur Parašin

Gümnaasiumi B/C keel

14. koht -Triinu Luts G2 MAT-IN, juhendaja Eeva-Kaarin Ots

18.-19. koht – Mari Einmann G3 PR-IN, juhendaja Valdur Parašin

Põhikooli A-keel

1. koht – Andriana Augusta Aganitš, 9.a, juhendaja Eeva-Kaarin Ots

2. koht – Jenna Antsu, 8.a, juhendaja Dagmar Hallmägi

4. koht – Katarina Manuilova, 9.a, juhendajad Valdur Parašin, Katrin Meinart

7.-8. koht -Victoria Isabel Koovit, 9.a, juhendaja Eeva-Kaarin Ots

10. koht – Mirtel Luts, 8.a, juhendaja Dagmar Hallmägi

12.-13. koht – Pärtel Tonka, 9.a, juhendaja Valdur Parašin

Palju õnne õpilastele ja nende juhendajatele!