Kuu klassijuhataja

Hea koolipere!

Tallinna Haridusamet on käesoleva õppeaasta kuulutanud klassijuhataja teema-aastaks. Just klassijuhataja on võtmeisik õppija tugevuste, soovide ja arenguvajaduste märkamisel, õpilaste arengu toetamisel ja huvide suunamisel ning iga õpilase individuaalse õpitee kujundamisel.

Gustav Adolfi Gümnaasium tunnustab teema-aasta raames kuu klassijuhatajaid.

Gustav Adolfi Gümnaasiumi veebruarikuu klassijuhataja on Külliki Otsa.

Külliki Otsa on hoolimata tänavustest piirangutest jõudnud korraldada tavalisi ja e-külalistunde õpimotsivatsiooni, ajaplaanimise, küberkiusu jm kohta ning olnud kõige aktiivsem KiVa tundide läbiviija progümnaasiumis. Oma konkreetsuse, süsteemsuse ning lahendustele orienteeritusega on õpetaja klassile asendamatu kaaslane ja teejuht. Õpilased kirjutavad oma klassijuhataja kohta nii: “Ma arvan, et Te olete teinud hiiglama palju selle jaoks, et meis tekiks õpimotivatsioon ja Te olete meile andnud nii palju erinevaid ressursesse, kuidas ennast parandada.” / “Imeline õpetaja!” / “Klassijuhataja on väga tore, abivalmis ja oskab klassi juhtida.” Õpetaja Külliki Otsa hoiab klassi koos ja annab endast parima nii kontakt- kui ka distantsõppel ning inspireerib ja motiveerib nii õpilasi kui ka kolleege.
Kuu klassijuhataja saab kooli tunnustuse ja GAG vanematekogu poolt raamatupoe kinkekaardi.