Kuu klassijuhataja

Hea koolipere!

Tallinna Haridusamet on käesoleva õppeaasta kuulutanud klassijuhataja teema-aastaks. Just klassijuhataja on võtmeisik õppija tugevuste, soovide ja arenguvajaduste märkamisel, õpilaste arengu toetamisel ja huvide suunamisel ning iga õpilase individuaalse õpitee kujundamisel.

Gustav Adolfi Gümnaasium tunnustab teema-aasta raames kuu klassijuhatajaid.

Gustav Adolfi Gümnaasiumi märtsikuu klassijuhataja on Katrin Rohumaa.

Katrin Rohumaa on Gustav Adolfi Gümnaasiumis kõrgelt hinnatud gümnaasiumiastme klassijuhataja ja matemaatikaõpetaja. Tema praegused G1 PR-IN klassi õpilased on teda kirjeldanud kui väga armsat, hoolivat, südamlikku ja abivalmis inimest. Katrin Rohumaa on teadlikult ja oskuslikult rakendanud klassijuhatajatöös mentorite koolituselt saadud teadmisi ehk coachiva mentorluse meetodeid õpilaste võimestamiseks ja motivatsiooni juhtimiseks.  Õpilased võivad ja saavad alati tema poole pöörduda tekkinud küsimuste ja muredega. Vaatamata keerulisele distantsõppe ajale on suuresti tänu Katrinile saanud sügisel alustanud uus klassikollektiiv ühtseks. Õpilaste tagasiside tema klassijuhatajatööle on maksimaalselt kõrge ning võib kindla veendumusega öelda, et õpilaste ja klassijuhataja vahel valitseb mõlemapoolne austus ja hoolivus!

Kuu klassijuhataja saab kooli tunnustuse ja GAG vanematekogu poolt raamatupoe kinkekaardi.