Hoolime ja märkame!

19. novembril olid Kotzebue õppehoones külas Heleni Kooli kuulmis- ja kõnepuudega õpilased ja nende õpetajad. Üheksa õpilast oli esimesest kooliastmest ja kaheksa teisest kooliastmest.
Külalised võtsid osa erinevatest tundidest ning IT- õpilased viisid läbi erinevaid töötubasid.
Külaskäik lõppes ühise koolilõunaga aatriumis.

Üritust koordineeris algõpetuse õppetooli juhataja Kadri Pajo ning ainetunde viisid läbi õpetajad Kristina Kangro, Simona Liisbet Seppi, Birgit Drenkhan, Jaanika Pärnamägi, Ingrid Maadvere ning tublid 5.a ja 5.c klassi IT- õpilased.

 Mõlemapoolne koostöö sujus väga hästi! Järgmine külaskäik toimub jaanuaris.