Gustav Adolfi Sihtasutuse tänufondi stipendiaat on Tiivi Pikhof

23. veebruari südapäeval toimunud Eesti Vabariigi 104. aastapäevale pühendatud aktusel kuulutati kogu koolipere ees välja järjekordsed Gustav Adolfi Sihtasutuse tänufondi stipendiaadid. Neid oli tänavu lausa kaks.

Gustav Adolfi Sihtasutuse tänufondi stipendiaat 2022 on meie kooli südametunnistus Tiivi Pikhof

Seda õpetajat võib pidada Gustav Adolfi Gümnaasiumi vaimseks eestvedajaks ja visionääriks. Ta on võitnud nii õpilaste, kolleegide, lapsevanemate kui ka kooli huvigruppide austuse oma pühendunud töö ja kindla juhtimisstiiliga, mis on alati põimitud huumori ja inimlikkusega. See inimene on olemas nii headel kui ka keerulisematel aegadel, kui on olnud vaja uut koolimaja kindlal käel ühes ehitada või kooli ajutiselt juhtida.

Ta alustas Gustav Adolfi Gümnaasiumis tööd 2002. aastal, kui tuli meie majja tööle klassiõpetajana. 2006. aastal valiti ta algõpetuse õppetooli juhatajaks ning 2008. aastal õppejuhiks. Ta saavutas kiiresti kolleegide usalduse, olles toetav ja innustav juht, kes on samas nõudlik ja empaatiline. See õpetaja on GAGsse panustanud nii põhikooliossa uue õppesuuna loomise, kooli järjepideva õppe- ja kasvatustöö põhimõtete ning dokumentatsiooni arendamise, ainetevahelise lõimimise, parimate praktikate jagamise kui ka täiesti uue koolimaja visiooni loomise ja eestvedamisega. 2017. aastal avatud Kotzebue õppehoone on just tema ja ta unistuste nägu kool.

Tema eestvedamisel on välja töötatud meie kooli väärtuskasvatuse põhimõtted, liitutud KiVa kooli ja mitmete teiste algatustega, loodud õpetajate eneseanalüüsi ja õpilaste tagasisideküsimustike süsteem. Ta on loonud õppekavasse uusi põnevaid aineid – ikka selleks, et õpilastel oleks koolis huvitav jaarendav käia ning et neist kasvaksid mitmekülgsed ja hoolivad inimesed.

Kolleegide seas on käibefraasiks saanud mitmed tema väljendid, mis keerulistel hetkedel suu muigele viivad. Tema kabinet on koolis koht, kus pakutakse lahendusi, edasiviivat tagasisidet, hingetohterdust ja kust alati lahkutakse kergema südamega kui sinna mindi. Ta on inimeste ühendaja ja sild meie kooli peamaja ja Kotzebue õppehoone vahel, olles austatud ja oodatud mõlemas majas.

Palju õnne ja suur tänu kogu koolipere poolt!