Gustav Adolfi Sihtasutuse tänufondi stipendiaat on Merle Ilus

23. veebruari südapäeval toimunud Eesti Vabariigi 104. aastapäevale pühendatud aktusel kuulutati kogu koolipere ees välja järjekordsed Gustav Adolfi Sihtasutuse tänufondi stipendiaadid. Neid oli tänavu lausa kaks:

Gustav Adolfi Sihtasutuse tänufondi stipendiaat 2022 on meie kooli kuldvara Merle Ilus

Ta on legendaarne Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpetaja ja kõrgelt hinnatud professionaal, keda austavad väga nii õpilased, vilistlased kui ka kolleegid. Võib julgelt öelda, et ta on õpetanud ligi pool viimast sajandit pea kõiki Gustav Adolfi Gümnaasiumi lõpetanud õpilasi.

Käesolev õppeaasta on tema jaoks 45. tööaasta Gustav Adolfi Gümnaasiumis. Ta on andnud olulise panuse, et meie kooli õpilastest saaksid laia silmaringiga ja kultuuri- ning muusikamaastikul hästi orienteeruvad inimesed. Tema eestvedamisel ja juhendamisel on aastakümnete jooksul osalenud GAG erinevad koolikoorid laulupidudel, ansamblid ja solistiderinevatel laulukonkurssidel ning silmapaistvaid tulemusi on saavutatud nii üleriigilistel kui ka rahvusvahelistel olümpiaadidel.Tema pühendunud ja südamega tehtud töö on kasvatanud õpilastes muusikaarmastust, pakkunud siirast laulurõõmu, julgustanud ja motiveerinud muusikaga tegelema ja seda looma. Ta on juhendanud mitmekümneid praktikante ning olnud inspireerivaks allikaks muusikaõpetajate järelkasvuks ka meie enda kooli õpilaste seas.

Ta on alati särav ja nooruslik, mõistev, heasoovlik ja abivalmis õpetaja ning kolleeg, kellega on kõigil meeldiv koostööd teha.

Palju õnne ja siiras tänu kogu koolipere poolt!