Gustav Adolfi sihtasutuse tänufondi stipendiaat 2024 on Anne Kaljurand

Vabariigi aastapäeva aktusel tehti teatavaks Gustav Adolfi sihtasutuse stipendiaat, kelleks on meie inglise keele õpetaja Anne Kaljurand.

Anne Kaljurand on erakordne Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpetaja ja hinnatud professionaal, keda austavad ülimalt kõrgelt nii õpilased, vilistlased kui ka kolleegid. Võib julgelt öelda, et ta on Gustav Adolfi Gümnaasiumis töötades andnud hindamatu panuse kooli arengusse ning on meie kooli vaimsuse ja traditsioonide kandja.

See õppeaasta on Anne jaoks 38. tööaasta Gustav Adolfi Gümnaasiumis. Ta on suurepärane aineõpetaja ja suure südamega klassijuhataja, kes poeb hinge kõigile oma õpilastele. Ta on õpetaja, kellele vilistlased tulevad kooli külla ka aastaid ja aastakümneid hiljem. Temast õhkab alati positiivsust, ta on särav ja päikseline inimene, kes on alati abivalmis, heasoovlik ja empaatiline. Anne tasakaalukus mõjub igapäevases virvarris äärmiselt rahustavalt ja toetavalt. Anne juhendatud õpilased on saavutanud silmapaistvaid tulemusi erinevatel ainevõistlustel ja olümpiaadidel nii piirkondlikul, riiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil.

Lisaks õpetajatööle on Anne Kaljurand pikki aastaid panustanud kooli arendustegevusse ning olnud ühe õppetooli juhataja (eestvedaja) selle loomisest alates. Suur-suur aitäh selle töö eest! Samuti võib öelda, et ta on õpetajatöö järjepidevuse üheks loojaks, sest tema emast alates on meie koolist alguse saanud õpetajate dünastia, millel on hindamatu väärtus.

Anne Kaljurand tõesti on Õpetaja suure algustähega.

Palju õnne, Anne! Aitäh, et niivõrd suure südame ja säraga meie kooli panustad.

Aitäh Gustav Adolfi sihtasutusele stipendiumi algatamise ja ülalhoidmise eest.