Gustav Adolfi Gümnaasiumis õpivad ühed parimad Eesti õpilasuurijad

GAG õpilased tutvustavad oma uurimistöid Teadusfestivalil Tartus

12.-13. aprillil toimub õpilaste teadustööde riikliku konkursi II voor, kuhu valiti osalema seitse Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpilast. 

Tartus Eesti Rahva Muuseumis toimuval õpilaste teadusfestival tutvustavad GAG õpilased posterettekannetega oma uurimistöid festivalikülalistele ja žüriile.

Õpilaste teadustööde riikliku konkursi II voorus osalevad:

Annabel Agasild (G2 MAT-IN) „Ärevus- ja paanikahäirete sümptomite seos ülestimuleeritud keskkonnas kriitilise mõtlemise võimekusega Gustav Adolfi Gümnaasiumi G2 astme näitel”

Juhendajad: Jaan Aru (Tartu Ülikool), Kersti Kukk (Gustav Adolfi Gümnaasium)

Aurelia Kuum (G3 RE-LO) „Näitleja ja lavastaja koostöö võrdlus draama- ja muusikalilavastuses  „Inimesed, kohad ja asjad”,  „Gorge Mastromase rituaalne tapmine”, „Sweeney Todd” ja  „West Side Story””

Juhendajad: Katre Lambot (Gustav Adolfi Gümnaasium), Evelin Võigemast (Tallinna Linnateater)

Anna Milena Linder (G2 MAT-IN) „Eesti graptoliitargilliidi keskkonnamõju analüüs kasutades QGIS kaardirakendust ja põhjavee füüsikaliste parameetrite uuringut”

Juhendajad: Alvar Soesoo (Tallinna Tehnikaülikool), Kristel Tamm (Gustav Adolfi Gümnaasium)

Emma Lotta Lõhmus (G3 RO) „Üksindus Milan Kundera „Olemise talumatus kerguses”, Bohumil Hrabali „Liiga valjus üksinduses” ja Mati Undi „Sügisballis””

Juhendaja: Dagmar Hallmägi (Gustav Adolfi Gümnaasium)

Olivia Neidre (G3 PR-IN) „Akrüülhammaste pinnaomaduste võimalik muutumine erinevate valgendavate vahendite toimel”

Juhendajad: Lilian Kippasto (Gustav Adolfi Gümnaasium), Heli Kuuse (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool), Toomas Pihl (Tallinna Tehnikakõrgkool)

Grete Sakteos (G2 MAT-IN) „Hajutatud kordamise abil matemaatilise mõtlemise arendamise efektiivsus veebikeskkonnas Nutisport Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpilaste näitel”

Juhendaja: Karmen Pruul (Gustav Adolfi Gümnaasium)

Elis Siilbek (G3 PR-IN) „Gustav Adolfi Gümnaasiumi gümnaasiumiosa õpilaste levinumad probleemolukorrad ning enesekohased ja sotsiaalsed pädevused”

Juhendaja: Day-Lee Holm (Gustav Adolfi Gümnaasium)

Palju õnne õpilastele ja juhendajatele!