GAG kui Liikuma Kutsuv Kool

Hea koolipere!   

                 

Gustav Adolfi Gümnaasiumi arengustrateegias 2021-2025 on üheks tegevuseks liitumine Liikuma Kutsuva Kooli võrgustikuga.   
Hea meel on teatada, et GAG liitub võrgustikuga juba sel kuul. Veebruaris toimuvad veebi vahendusel esimesed ideeseminarid uute koolide meeskondadele, kus tutvustatakse viise, kuidas tuua koolipäeva juurde liikumist ning vähendada istumisaega. Sellele järgneb kooli olukorra hindamine ning otsustamine, millises järjekorras ja milliste muudatustega algust tehakse ning tegevuskava koostamine selliselt, et plaanitud tegevusi saaks alustada juba järgmise õppeaasta alguses.
Gustav Adolfi Gümnaasiumi Liikuma Kutsuva Kool aktiivsesse ja innukasse meeskonda kuuluvad:


1. Eve Mikson – huvijuht, kehalise kasvatuse õpetaja

2. Day-Lee Holm – inimeseõpetuse õpetaja

3. Anneli-Anny Monroc – inglise ja prantsuse keele ning kehalise kasvatuse õpetaja
4. Triin Ots – klassiõpetaja

5. Maria Toom – klassiõpetaja   

6. Martin Salong – kehalise kasvatuse õpetaja

7. Ruth Semerik – inglise keele õpetaja  

8. Henry Kiiver – 4. Ariste õpilane

9. Sanna Mitt – G1 PR-IN õpilane

10. Kristina Šmigun – lapsevanem