G3 õppefilmid 2024

Üheks Gustav Adolfi Gümnaasiumi traditsiooniks on saanud, et G3 õpilased loovad kursuse “Multimeedia praktikum: õppevideo loomine” raames koolikaaslastele õppefilme. Iga õpilane saab valida oma lemmikteema ning luua midagi unikaalset ja vajalikku. Sellel õppeaastal sai valmis 45 õppefilmi, millest 41 filmi avaldati kooli YouTube’i kanalil. Filmid on kingitus koolile ning kindlasti on neist kasu koolikaaslastele ja õpetajatele ning nende abil saab tarkust ammutada väga erinevates valdkondades.

YouTube’i kanalil avaldatud õppefilmid: https://www.youtube.com/playlist?list=PLLCZZ3pcCjMvmGENPvIx0QPVHS51UXwGi

Kõik loodud õppefilmid

 1. Emakeele riigieksami kirjandiks ettevalmistumine https://youtu.be/ksfgFPrYG90
 2. Viisakusreeglid teatris, kinos ja näitusel https://youtu.be/il3Tfmp3u0U
 3. Orjus ja pärisorjus https://youtu.be/cYp42jCNfaQ
 4. Mood Prantsuse revolutsiooni ajal https://youtu.be/_ic6ZeC2Dak
 5. Vabadussõjas langenud GAG õpilased https://youtu.be/zp8EC-jqnKA
 6. Sõnade moodustamine https://drive.google.com/file/d/1yfNoJrfHbCPMDAXM13Voz1hCk2KCmqrz/view?usp=sharing
 7. Anton Hansen Tammsaare https://youtu.be/lbO5OPLcU04
 8. Tartu renessansist Noor-Eesti tekkeni https://youtu.be/nTqRo8jrJUU
 9. Pendlid https://youtu.be/vZwQiHn12Q8
 10. Jätkusuutlik reisimine https://youtu.be/pZF13hz4_7g, https://youtu.be/Q40QMCJH_Ic  
 11. Parasvöötme okasmetsad https://drive.google.com/file/d/1kpLxvtM0PeJUWacRbWqCS6IHpa2rKNbo/view?usp=sharing
 12. Neuroloogilised haigused https://youtu.be/OJFtDj5lKag
 13. Elupäästev esmaabi https://youtu.be/_eq8Ul4lTYA
 14. Inimese immuunsüsteem https://youtu.be/KfH3qC6ubTY
 15. Uni ja selle seos ajuga  https://youtu.be/GuKkuOVuWr4
 16. Mesilaste maailm https://youtu.be/hRnjI4xOxrw
 17. Seedeelundkond ja toitained https://youtu.be/rI3shaoLnA8
 18. Newtoni seadused https://youtu.be/7Bu_6YAk0so
 19. Keemilise reaktsiooni soojusefekt https://youtu.be/tDvKz4Cf2Sc  
 20. Perioodilisustabeli seaduspärasused https://youtu.be/TPh_lFSQZPQ
 21. Meie imeline aju https://youtu.be/_5hMWKgEySg
 22. Etiketinõuded Gustav Adolfi Gümnaasiumis https://youtu.be/vOaM44_Fbqc
 23. Etikett restoranis ja söögilauas https://youtu.be/Tv2WnJkRfgU
 24. Eksimise kunst https://youtu.be/PkbC7_I_KI8
 25. Stress ja sellega toimetulek https://youtu.be/TnEAm6r_9yQ
 26. Küberturvalisus igapäevaelus https://youtu.be/q_-XWJhR4kA
 27. Oculus Quest2 kasutusjuhend https://youtu.be/oVfFxUzdtX4
 28. Stardihüpe ja saltopööre https://youtu.be/NetYRV9yEAQ
 29. E – sport https://drive.google.com/file/d/1SOvbLszYiT0jbFNuJ0OAV2xO0E31LLTL/view?usp=sharing
 30. Jalgpalli tehnilised elemendid algajatele https://youtu.be/DajThgEW80g
 31. Korvpalli põhireeglid ja viskamine https://drive.google.com/file/d/10fmGHHanQsV8JsStRI7WlVaI_a8TZjRU/view?usp=sharing
 32. Pythagorase teoreem https://youtu.be/VSv6-mMXMGc
 33. Eukleidese teoreem https://youtu.be/Jbd559hVhm8
 34. Determinandi väärtuste leidmine ja omadused https://youtu.be/05A7CUEvXcA
 35. Horneri skeem https://youtu.be/qyN1q8ucUME
 36. Liitfunktsioon, paaris ja paaritu funktsioon ja pöördfunktsioon https://youtu.be/cXf6JTqhdxk
 37. Ringjoone võrrand https://youtu.be/vsaElLr7kZw
 38. Aritmeetiline jada https://youtu.be/BgXIPg6PHYc
 39. Astmetega tehete lahendamine https://youtu.be/HpG74Df4iHY
 40. Alimentation aux écoles de Bordeaux et Tallinn https://youtu.be/_RkF-ikawaI
 41. Le traitement de l’eau et les effets de la pollution de l’eau sur la sante https://youtu.be/YkoVRKaSNUI
 42. Rootsi maakonnad ja linnad https://youtu.be/MUKKhZejjx0
 43. Différences de transports à Tallinn et à Bordeaux https://youtu.be/THKkqAeRvYM  
 44. Le bénévolat en Estonie et en France https://youtu.be/a6NxUVrgzF4
 45. RÉDUIRE, RÉUTILISER, RECYCLER https://youtu.be/ryBj-_PVqho