G2R ja G2L STEAM-projektid

24. mail esitlesid G2R ja G2L õpilased oma õppeaasta jooksul valminud STEAM-projekte. Õppijad olid rühmades valinud probleemi, millele loodi lahendus erinevaid STEAM (matemaatika, IT, loodusteadused, inseneeria, kunst) komponente lõimides. Tegeleti keskkonna-teemadega, tervise ja heaolu parandamisega, hariduslikele probleemidele lahenduse otsimisega. Protsessi ja projekti edenemist kajastati oma projektilehel. Vaatamata raskustele oli näha, et koostöö sujus ja rõõmu ühisest tegemisest oli kõvasti!

Kevadeks valmis hulk eriilmelisi prototüüpe, mida siis maikuus kaaslastele ja õpetajatele esitleti. Aitäh kõigile asjaosalistele! Suur tänu, projekti eestvedaja Kristi Salum!

Kuna see oli meie esimene “STEAM-pääsuke”, siis õppisime me kõik, nii õpilased kui ka õpetajad, sellest päris palju ja saadud kogemus ning tagasiside on heaks sisendiks järgmiste põnevate projektide käivitamiseks.