G2 Ü õppesuund tutvustas oma suunaprojekti tulemusi

3. juunil tutvustasid G2 ühiskonnateaduste õppesuuna õpilased õppeaasta jooksul toimunud suunaprojekti tulemusi.

Suunaprojekti peateemaks oli “Euroopa parlamendi valimised juunis 2024 – kuidas suurendada valimistest osavõtmist”.

Suunaprojekti eesmärkideks oli seatud õpilaste kodanikuoskuste kujundamine, koolis õpitava sidumine tegeliku eluga, aga ka õppijakeskse kogemuse kaudu õppimine.

Suunaprojekti eelatavateks tulemusteks seati, et õpilased pakuvad ühiskonnas aktuaalsele probleemile lahendused, koostavad selle lahendamiseks, viivad selle ellu ja analüüsivad tehtut.

Euroopa parlamendi valimistest osavõtu suurendamiseks viisid G2 Ü õpilased ellu järgmised tegevused:

1) Euroopa parlamendi valimiste promoklipid;

2) Euroopa parlamendi valimisi tutvustav Instagrami leht “Ole Euroopa Hääl!” https://www.instagram.com/valieuroopa/?img_index=1;

3) Euroopa parlamendi valimistel kandideerijate debatt koolis 13. mail 2024 https://www.delfi.ee/…/vaata-uuesti-poliitikud…;

4) G1 Ü õpilaste juhendamine Euroopa päeva tähistamiseks mõeldud ürituste korraldamisel koolis;

5) Euroopa parlamendi valimisi tutvustavad reklaamplakatid koolis;

6) Euroopa parlamendi valimistest teadlikkuse selgitamine küsitlusega õpilaste ja lastevanemate hulgas;

7) Euroopa parlamendi valimistel kandideerijaid tutvustav taskuhäälingu sari “Hääletame! Euroopa Parlamendi valimised 2024” https://open.spotify.com/show/06quOKHyKgUAUwe36JfdUU…

8) Euroopa Parlamenti ja valimisi tutvustavad koolitunnid GAG 4. klasside õpilastele.

Suunaprojekti sisu, plaane ja tulemusi kajastab spetsiaalne lehekülg: https://sites.google.com/gag.ee/gagg2yvalibeurparl/kodu

Suur tänu G2Ü õpilastele ja õppesuuna projekti juhendaja Indrek Riigorile!