Direktor Helmi Viikholmi 100. sünniaastapäev 12. aprillil (1922 – 2009)

Helmi Viikholm oli meie kooli direktor 20 aastat (1962 – 1982). Keskhariduse omandas ta Tallinna Linna Tütarlaste Kommertsgümnaasiumis ja edasi õppis Tallinna Õpetajate Instituudi matemaatika-füüsika erialal ning 1960. aastal lõpetas Tallinna Pedagoogilise Instituudi matemaatikaõpetaja kvalifikatsiooniga. 

Olemuselt taktitundeline, õiglane ja järjekindel, sulandus direktor kiiresti koolikollektiivi. Kõigiti püüdis Helmi Viikholm au sees hoida traditsioone, mis koolil olid saavutatud eelmiste aastakümnete ja – sadade jooksul, eelkõige – võimalust saada head haridust. Direktor kasutas ära võimaluse avada süvaõppeklasse: asjaajaja – masinakirjutaja, matemaatika – füüsika ja prantsuse keele klass. Arvutite esimese põlvkonna ajal oli matemaatika – füüsikaklassis programmeerimisõpe. Õpilased osalesid edukalt erinevatel ainealastel olümpiaadidel. Kooli areng oli tulemusrikas. Helmi Viikholm oli see, kes 1961/1962. õppeaastal eelmise direktori alustatud Riia, Vilnius ja Tallinna vanimate koolide vahelise sõpruskohtumise spordis muutis püsivaks traditsiooniks.

Endised õpetajad on meenutanud direktrissi, kui “raudset lady`t, kes oli konkreetne, asjalik, samas väga inimlik: “Me austasime teda, aga ka kartsime ning püüdsime tema nõudmistega arvestada. Tema kabineti uks ja süda olid avatud õpetajate ( ja ka õpilaste) isiklikele muredele. Abivalmis ja delikaatne, kes hoidis olukorra ainult enda teada ja lahendas probleeme inimlikult. Kindel on: ta oli vaimse suunitlusega kooli väga väärikas juht.” 

Pärast direktoriameti mahapanekut jäi ta veel 23 aastaks kooliga seotuks, olles masinakirjaõpetaja ja hiljem laborant. Ühtekokku töötas ta Gustav Adolfi Gümnaasiumis 43 aastat.