Tunnustus Gustav Adolfi Gümnaasiumile

Aastast 1990 annavad Tartu Ülikool ja Eesti Matemaatika Selts igal aastal välja professor Gerhard Rägo (1892-1968) mälestusmedaleid. Kokku on professor Rägo medal antud 187 isikule või kollektiivile silmapaistvate teenete eest õpetaja- või õppejõu töös, õppe- ja metoodilise kirjanduse, programmide, õppetehnika jms väljatöötamise ning tõhusa kaasabi osutamise eest matemaatika õpetamisel Eesti koolides.

Professor Rägo medalite komisjon otsustas ühe sel aastal väljaantavatest medalitest anda Gustav Adolfi Gümnaasiumile panuse eest matemaatika õpetamisel ja kaasabi eest matemaatika õpetamise edendamisel. See on suur tunnustus kogu koolile ning erilised tänusõnad kuuluvad siinkohal meie säravatele endistele ja praegustele matemaatika õpetajatele. 4. juunil Tartu Ülikooli õppehoones Delta toimunud medalite üleandmise tseremoonial osales kooli poolt koolijuht Henrik Salum ning reaalainete õppetooli juhataja Kristel Tamm. Palju-palju õnne meile!

Gerhard Rägo oli silmapaistev matemaatik-didaktik ning eestikeelse matemaatilise sõnavara eestseisja. Ta töötas välja tulevaste gümnaasiumiõpetajate ettevalmistuskava Tartu Ülikooli juures ning koostas sellekohased õppekavad matemaatika-loodusteaduskonnale. Ta oli õpetajate ettevalmistamisega tegelenud didaktilis-metoodilise seminari juhataja abi ja aastatel 1936-1940 juhataja.