Transpordiameti tunnustus Kadri Pajole

Trantspordiameti tunnustuse „Liikluskasvatuse 2021. aasta nominent“ sai Kadri Pajo.

Transpordiamet tänab ja tunnustab tublisid ja säravaid õpetajaid, kes tegelevad aktiivselt liikluskasvatuse lõimimisega igapäevasesse õppe- ja kasvatustegevusse andes sellega olulise panuse laste liiklusteadlikkuse tõstmisele. Gustav Adolfi Gümnaasiumis annab olulise panuse laste liikluskasvatusele algõpetuse õppetooli juhtaja Kadri Pajo, kelle südikal ja järjekindlal eestvedamisel sooritavad neljandate klasside õpilased jalgrattalubade eksami. Eksamile eelneb tublide klassiõpetajate juhendamisel kuude pikkune ettevalmistusperiood, kus õpitakse selgeks liiklusmärgid ja liiklusreeglid ning lahendatakse liiklusteste. Neljanda klassi õpilaste jalgrattalubade eksamile viimine kooli väärtuskasvatuse osana on Gustav Adolfi Gümnaasiumis toimunud juba viimased 17 aastat.