Tallinna Haridusamet tunnustab Gustav Adolfi Gümnaasiumit diskovahetundide eest distantsõppel

Tallinna Haridusamet tunnustab Gustav Adolfi Gümnaasiumit diskovahetundide eest distantsõppel. Lisaks kehalise kasvatuse õpetajate suunistele püüda õpilased füüsiliselt liikuma saada, kutsutakse oma koolipere sotsiaalmeedia vahendusel korra päevas tantsima diskovahetundides, igal koduõppe päeval kell 13.00 toimub vahetunnidisko.
Diskovahetundi korraldab I-II astme huvijuht Eve Mikson.