Septembri lõpus toimus EPAS avaüritus

Kohtuti Euroopa Elamuskeskuse kinosaalis, kus tulid kokku ca 50 õpetajat ja õpilast eelkõige Tallinnast, aga ka Tartust, Pärnust ja Märjamaalt. Arutelu kuulati läbi Zoomi erinevatest koolidest üle Eesti.

Paneelarutelus osalesid Urmas Paet, Eero Janson ja Anna Milena Linder, arutelu modereeris Eneken Riin Salong. Õpetajatel oli võimalus osaleda Euroopa Kodaniku auhinna üleandmisel Eesti Pagulasabile ja õpilased said läbi teha Euroopa Parlamendi simulatsioonimängu.

Kolm mõtet paneelarutelust:

1. Polariseerumist kiirendab see, kui me anname teiste väärtuste või maailmavaadetega inimestele liiga kiiresti hinnanguid ja sildistame neid ilma vaatepunkte ära kuulamata. Kuidas leida generatsioonide ja rahvuste vahel ühine keel? Kuidas näha teises inimlikkust?

2. Kriis ei ole alati probleem, vaid võib olla ka võimalus. Näiteks GAGis on õpetajad Ukraina õpilastele leidnud nende klassidest sõbrad-tugiisikud, kes oskavad hästi vene keelt ning saavad seeläbi suurendada ukrainlaste sotsiaalset sidusust Eestis. Samuti on õpilasesinduses ukrainlaste esindaja, kes toob välja neile olulised teemad.

3. Ukrainas on olnud just noortel väga oluline roll sõjale reageerimisel. Hea näide on algatus Онуки (Lapselapsed), kus toetatakse sõjapiirkonda jäänud vanureid. Samas on ka just noored suuremas ohus – kuulsime koolist, kus allkorrusel õpitakse ja ülakorrusel tegutseb sõjavägi, et laste kohalolek oleks neile justkui kaitseks.

Aitäh kõigile, kes osalesid avaüritusel “Noored kriiside keskel”, kaasa mõtlesid ja kohapeal arvamust avaldasid. Suur tänu GAG õpilasesinduse presindendile Anna Milena Linderile!