Selgusid tõlkevõistluse Juvenes Translatores koolivooru tulemused

Tõlge inglise keelest

1. koht – Iris Rebane G2 MAT-IN

2. koht – Mait Filipozzi G2 RE-LO3. koht – Elisabeth Helena Valter G1 RO

Tõlge rootsi keelest

1. koht – Karol-Liis Loik G2 RO

2.-3. koht – Miia Eliise Sarapuu G2 RO, Nele Novek G3 RO

Töid hindasid õpetajad M. Hallmägi, K. Salum, A. Kaljurand, J.-T. Mägi, E.-T. Põlluste, K. Lambot ja Ü. Salumäe. Täname emakeeleõpetajaid meeldiva koostöö eest! Suure töö võistluse ettevalmistamisel ja läbiviimisel tegi õpetaja Kristjan Salum, kes on ka rahvusvahelise võistluse koolipoolne koordinaator.
Kuna riigis registreerus rahvusvahelisele võistlusele kindlaksmääratud arvust enam koole, valiti võistlusel osalevad koolid välja juhuslikkuse alusel. GAG ei sattunud sel aastal rahvusvahelisel võistlusel osalevate koolide hulka.