Rõõmustavad uudised võistluselt Mathematics Without Borders

Juba teist aastat järjest osalesid meie kooli kuus õpilast  30. juunist kuni 4. juulini Bulgaarias rahvusvahelisel võistlusel Mathematics Without Borders. Nad esindasid nii meie kooli kui ka Eestit. Bulgaarias osalemise ning  võistlemise tingimuseks oli eelneval kolmel  etapil medalite võitmine. 

Osalejate arv oli 1700 õpilast 18 riigist, kellest kohapeal kõigi vanuseastmete lõikes oli kokku 1239.

Võistlused toimusid kolmes erinevas kategoorias: individuaalne võistlus, võistkondlik võistlus ja Lodovico de Ferrari nimeline võistlus algebraliste võrrandite lahendamiseks.

Tulemused olid väga head:

1) individuaalselt neli PRONKSMEDALIT

Airi Saar, G2 RE-LO,  õpetaja Riina Timmermann

Rasmus Seljamäe, G2 MAT-IN, õpetaja Kristel Tamm

Rasmus Talts,  G3 RE-LO,  õpetaja Riina Timmermann

Bruno Filipozzi, G3 RE-LO,  õpetaja Riina Timmermann

2) võistkondlikult 2 PRONKSMEDALIT

I võistkond

Airi Saar, G2 RE-LO, õpetaja Riina Timmermann

Bruno Filipozzi, G3 RE-LO,  õpetaja Riina Timmermann

Rasmus Talts,  G3 RE-LO,  õpetaja Riina Timmermann

II  võistkond

Anna Milena Linder, G3 MAT-IN, õpetaja Kristel Tamm

Rasmus Seljamäe, G2 MAT-IN, õpetaja Kristel Tamm

Anni Romandi, G3 RE-LO, õpetaja Riina Timmermann

3) Lodovico de Ferrari individuaalsel võistlusel III koha karikas

Anna Milena Linder, G3 MAT-IN, õpetaja Kristel Tamm

Eriline tunnustus meie teist aastat järjest parimale võistlejale koos nimetuse MATHS STARS OF THE TOURNAMENT ja karikaga omistati RASMUS TALTSILE.

Meie õpilasi saatis ja juhendas Bulgaarias õpetaja Riina Timmermann. Palju õnne tublidele õpilastele ja nende juhendajatele!

Suur, suur tänu Gustav Adolfi Sihtasutusele läbi õppeaasta võistluse toetamise  ning Bulgaariasse sõidu võimaldamise eest.