Palju õnne, õpetaja Helgi Uudelepp!

10. juunil 2020 tähistab oma 84. sünnipäeva meie kooli endine õpetaja Helgi Uudelepp.

1955. aastal lõpetas ta Tapa Keskkooli ja 1960. aastal Tartu Riikliku Ülikooli matemaatikaosakonna. Aastatel 1963-1991 õpetas ta matemaatikat Gustav Adolfi Gümnaasiumis (Tallinna 1. Keskkoolis).  Õpetajana on ta teinud palju matemaatika süvaõppeklasside kujundamisel ja edendamisel.

Aastatel 1987–1988 oli ta Tallinna Õpetajate Täiendusinstituudi matemaatika kabineti juhataja, 1989–1992 Eesti Hariduse Arenduskeskuse matemaatika peametoodik, 1993–1996 Riigi Kooliameti matemaatika peametoodik. 1997. aastast oli ta Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse peaspetsialist, korraldades põhikooli matemaatika lõpueksami ja matemaatika riigieksami ettevalmistamist ja läbiviimist. Ta on matemaatika riigieksamite süsteemi ülesehitaja Eestis.

Tema õpilased on võistelnud rahvusvahelisel matemaatikaolümpiaadil. 1980. aastatel oli ta üleliidulisel matemaatikaolümpiaadil osalenud Eesti võistkonna esindaja. Korduvalt oli ta ka vabariikliku matemaatikaolümpiaadi korraldaja.

Ta on Eesti Matemaatika Seltsi asutajaliige.

Tunnustused:

  • 1992 Gerhard Rägo nimeline mälestusmedal
  • 2006 Vabariigi Presidendi hariduspreemia
  • 2012 Medal “Tallinn tänab”
  • 2016 Gustav Adolfi Gümnaasiumi hõbedane aumedal

Soovime kogu koolipere poolt talle palju õnne ja tugevat tervist!