Päikeseline Kevadlaat Kotzebue õuel

Viimasel maikuu päeval toimus GAG Kotzebue koolimaja õuealal juba 3. korda Kotzebue kevadlaat. Erinevaid isetehtud tooteid müüsid tervelt 111 5.- ja 6. klasside õpilaste loodud firmat!! Ilm oli sel aastal eriliselt helde ja kostitas nii ostjaid kui müüjaid sooja päikse ja mõnusa tuulega.

Ürituse eesmärk oli sütitada õpilastesse soovi midagi ise oma kätega teha ning seda siis proovida edukalt müüa. Projekti põhirõhk oli mõttel “ideest valmis tooteni” ning hõlmas endas ettevalmistust, laadapäeval müümist ning aruandlust, kus oli tarvis kokkuvõtteid teha ja oma tegevust analüüsida. Selleks, et õpilased saaksid aru, kui paljudest eri osadest käesolev ettevõtmine koosnes, oli tükikesi projektist lõimitud eri õppeainetesse – kunstiõpetus, matemaatika, eesti keel, draamaõpetus.

111st firmast müüs käsitööd 47 ning isetehtud toitu 67 firmat, kas seda siis juba varem valmis tehtuna või kohapeal valmistades.

Tegemist oli väga pika protsessiga, mille ettevalmist- ja korraldusmeeskonda kuulusid mitmed koolitöötajad ja noored.

Suur tänu kogu laadaprojekti eestvedajale käsitööõpetaja Kristiin Sidok. Aitäh korraldusmeeskonna liikmed 5. ja 6. klasside klassijuhatajad, matemaatikaõpetajad, kunstiõpetaja, Tiivi Pikhof, Melen Toomsalu, Aare Paenurm, Ingrid Maadvere, Leino Arro, Sulev Einma ja Annika Orgus.

Erilised tänud ettevõtlikele ja innustavatele 7. klasside õpilastele varasemate kogemuste jagamiste eest ning kõigile neile peamaja noortele, kes nii laadamelu loomise kui logistika korraldamisel hindamatuks abiks olid.

Järgmine Kevadlaat toimub juba 30. mail 2025.