“Olen sulle olemas” vaimse tervise päevade kokkuvõte ja tänusõnad!

10.-13. oktoobril suunasime teadlikult läbi erinevate tegevuste tähelepanu vaimse tervise hoidmisele. 
VATEK on 2023 aasta teemaks esitanud  “Olen sulle olemas”. Head suhted klassis, peres, sõpruskonnas ja ka töökaaslaste vahel aitavad hoida meie endi ja ka me lähedaste vaimset tervist. 

Vaimse heaolu loomise eest vastutavad igapäevaselt kõik kollektiivi liikmed. 1. klassides praktiseeriti koos õpetajaga vaikuseminutite harjutusi.2. klassides olid erilise tähelepanu all KiVa tunnid. 3. klassides tegi koolipsühholoog “Olen sulle olemas” teematunni. 4. klassides praktiseeriti koostöös õpetajaga vaikuseminutite harjutusi.5. klassides  tegi koolipsühholoog “Olen sulle olemas” teematunni.6. klassides olid tähelepanu all KiVa tunnid.7. – G3. klassi õpilastel oli võimalus osaleda praktilistes töötubades, kus õpiti ärevuse maandamise tehnikaid ja oma mõtete märkamist ning juhtimist. Töötubades osales kokku 69 õpilast!
Teema käsitlemine jõudis mitmete klassideni ka läbi ainetundide: 

  • kunstiõpetuses räägiti ärevusesttehti kaarte “abikäed sõbrale” – kätekujuline kaart mis ulatab sõbrale kingitused (iga kingituse sees erinev väärtus mida sõbrale sooviti pakkuda), kujundati stend, kuidas olla hea sõber. Canva keskkonnas tehti temaatilisi plakateid ning õpiti lõõgastuma muusika järgi oma mõtteid maalides;
  • inglise keele tundides räägiti stressist ja ärevusest, nutiseadmetest ning vaimsest tervisest, iseloomuomadustest ja heaks sõbraks olemisest, koostööoskuste olulisusest, joonistamise teraapilisest mõjust ja GAGs tuge pakkuvatest ametikohtadest ning vajadusel abi otsimisest;
  • vene keele tundides räägiti tunnetest ja meeleolust;
  • liikumisõpetuse tundides käsitleti vaimse tervise hoidmise temaatikat läbi jooga ja erinevate lõdvestus-, venitus-, hingamis- ja meelerahu harjutuste.

Mõlemas õppehoones oli võimalus vaadata videoid, kus meie enda kooli õpilased tutvustasid ajupausideks sobivaid harjutusi. Lisaks stendid teemakohaste materjalidega ning õpilasesinduse koostatud sõnumid seintel ja treppidel. Kooli tugiteenustega kontakteerumise lihtsustamiseks katsetati uut pöördumise vormi, milleni viivaid QR koode üle maja leida võis.

Kristiin Tempel ja Natalja Krassilnikova, suur tänu teile vaimse tervise hoidmisele suunamise ja järjepideva töö eest! Õpilasesindus, suur tänu teile kiire reageerimise, heade mõtete ja tegutsemise eest! Klassijuhatajad, suur tänu teile klassipõhise süsteemse ennetustöö eest! Nele Raat, Sirli Kont, Martin Arro, Nele Litvinova, Edith Reemann, Deniss Viir, Ingrid Maadvere, Anne Reinsalu, Tamara Smirnova, Natalja Erich, Teele Metstak, Jaanika Rändla, Linda Marii Aljasmäe, Helena Meister, Maur Below ja ka sina kelle nimi meieni ei jõudnud, suur tänu, et vaimse tervise temaatikat oma ainetundides käsitlesite!Kristiin Sidok, aitäh, et õpetajad läbi käsitöö tegemise lõõgastuma suunasid! GAG KiVa ja Liikumakutsuv GAG, teie panus on nii oluline, aitäh! Sally Paesalu, Kerli Karu, Anu Vaher, aitäh taustajõuna tegutsemise ja panustamise eest!
AITÄH kõikidele õpetajatele, kes kaasa lõid ja kõikidele neile, kes indu edaspidiseks tegutsemiseks juurde said!

Väga suur tänu eripedagoog Karmen Pruulile!