Nädala tunnustused

  • 19.-20. märtsil toimus emakeeleolümpiaadi lõppvoor, kus osales neli meie kooli õpilast.

9.-10. klass

3. koht – Anna Milena Linder (G1 MAT-IN), juhendaja Kersti Kukk

4. koht – Haldja Hermaküla (G1 RO), juhendaja Inga Laidna

11. koht – Ronja Niine Lõhmuste (G1 RE-LO), juhendaja Ülle Salumäe

11.-12. klass

11. koht – Marianne Allas (G3 PR-IN), juhendaja Anu Kell

  • 19. märtsil toimus ühiskonnaõpetuse olümpiaadi lõppvoor, kus osales meie kooli kolm õpilast.

19. koht – Anna Milena Linder (G1 MAT-IN), juhendaja Indrek Jalas

23. koht – Tristan Saupõld (G3 PR-IN), juhendaja Indrek Riigor

25. koht – Emil Laanemets (G1 RO), juhendaja Indrek Riigor

  • Õpilaste keskkonnaalaste uurimistööde konkursil Tartu Loodusmajas sai Linda Kuusik (G3Re-Lo) 4. koha uurimistööga “Kliimamuutused Rootsis viimase 10 000 aasta jooksul”, juhendajad: Katri Mirski ja Anneli Poska.
  • UNESCO ühendkoolide võrgustiku Läänemere Projekti lindude ökoloogia kodanikuteaduse programmi raames kutsuti 2021. a veebruaris/märtsis 4.-12. klasside kooliõpilasi osalema linnuviktoriinis. Viktoriin korraldati linnuvaatluste asemel, et ka viiruspuhangu piirangute ajal toetada noorte teadmisi lindude eluolust ja olulisusest inimese elus, populariseerida loodusteaduste valdkonda ja kutsuda noori edaspidi osalema kodanikuteaduse algatustel – linnuvaatlustel ja -loendustel.

10.-12. klass

3. koht Johanna Maria Jõgisu, G2Re-Lo

7.-9. klass

3. koht Merilis Moppel, 8.d

4. koht Annaliisa Pihla, 8.b

7. koht Kaspar Kähri, 8.a

8. koht Lisanna Ümarik, 8.d

4.-6. klass

1. koht Mia Lucia Liivak, 6.a

3. koht Liise Sarv, 6.a

4. koht Robert Paron, 6.a

5. koht Iris Püvi, 6.a

Linnuviktoriinist võttis osa 220 õpilast 18 erinevast koolist. Kõik esiviisikusse tulnud õpilased saavad endale Eesti Ornitoloogiaühingu poolt meene ning võimaluse osaleda juunikuus toimuval Läänemere Projekti lindude ökoloogia õppepäeval, kus saab ise koos ornitoloogidega linde loendada ja rõngastada.

  • Kuigi distantsilt ja veidi erinevalt, toimusid ka sellel õppeaastal traditsioonilised frankofooniaga seotud ainevõistlused ja mõne aasta eest alustatud erinevate kooliastmete koostööprojekt.

Vabariikliku etteütluse tulemused:

Dictée ~B1

1. koht- Mirel Luts, 8.a, juhendaja D. Hallmägi

2. koht – Laure Luts, 7.a, juhendaja D. Hallmägi

3. koht – Jenna Antsu, 8. a, juhendaja D. Hallmägi

Dictée ~B2

1. koht – Donna Mägi, G3 MAT-IN (iseõppija)

Koolisisesed võistlused

Dictée ~B2

1. Marianne Allas, G3 PR-IN

2. Sarah Bouirabdane, G2 PR-IN

3. Jacqueline Kelly Hunt, G3 PR-IN

Dictée ~B1

1. Madleena Mattus, G1 PR-IN

2. Iris Kreegi, G1 PR-IN

3. Lars Murrik, G1 PR-IN

Dictée ~A2

8. klass

1. koht – Mirel Luts, 8.a

2.-4. koht – Säde Noormets, 8.a

Mia Lee Kähri, 8.a

Jenna Antsu, 8.a

Kaarel Eik Kasemets, 8.a

7.klass

1. koht – Laure Luts, 7.a

2. koht – Andra Kerit Pedak, 7.a

3. koht – Mike Hideo Kahar, 7.a

Dictée ~ A1

6. klass

1. koht – Robert Paron, 6.a

2. koht – Ralf Rasmus Rätsepp, 6.a

3. koht Raimond Tammel, 6.a

Parimad prantsuskeelsete luuletuste esitajad

2. klass – Greete Sütt, 2.a

Mona Meybaum 2.a

3. klass -Victoria Makarov, 3a

Luise Ploom, 3.a

4. klass – Lev Vassiljev, 4.a

Lenna Maamägi, 4.a

Kim Komtšatnikov 4.h

5. – 6. klass – Karoli Ojamaa,5.a

Rasmus Vau, 5.a

Iiris Püvi, 6.a

7.-9. klass – Victoria Isabel Koovit, 9a

Jenna Antsu, 8.a

Catherine Sarah Kuusk, 7.a

Toimis ka lõiminguprojekt peamaja ja Kotzebue õppehoone vahel.

G1 PR-IN koostatud prantsuse kultuuri tutvustav Kahoot tekitas põnevust 1.-2. kooliastme tundides.

Aitäh G1-PR ja õp. Parašin! Toredad prantsuse keele ainevõistlused valmistasid ette ja viisid läbi prantsuse keele õpetajad Eeva-Kaarin Ots, Annely-Anny Monroc, Katrin Meinart, Dagmar Hallmägi ja Valdur Parašin.

  • Eesti Mälu Instituut ja Postimees korraldasid vabariikliku kirjavõistluse “Kiri küüditatule”, mis pühendati 25. märtsil 1949. aastal alanud vägivaldse märtsiküüditamise süütutele ohvritele.

Ajaloohuvilistel noortel paluti kirjutada minevikku – Nõukogude võimu poolt Siberisse küüditatud sugulasele või kaasmaalasele. Kirjavõistlusele laekus pea 100 kirjutist Eestimaa eri paigust. Töid hindas žürii koosseisus Mari Klein (Postimees), Martin Andreller (Eesti Mälu Instituut), Sergei Metlev (Eestis Mälu Instituut) ja Imbi Paju (kirjanik ja režissöör). 

Rõõm on teatada, et meie kooli õpilastel läks suurepäraselt. I koha pälvis Olaf Pandre (G3 PR-IN). Eripreemia pälvisid järgmised õpilased:

Johanna Heinsoo (G3 PR-IN), Triinu-Liis Klein (G3 PR-IN), Piibe Lukkats (G3 PR-IN), Kristi-Eliisa Kolli (G3 PR-IN), Eva Maris Küngas (G3 PR-IN) ja Marek Lehiste (G3 PR-IN).

Kõikide õpilaste juhendaja oli Anu Kell.

Palju õnne õpilastele ja nende juhendajatele!