Nädala tunnustused

* 9. novembrist kuni 13. novembrini toimus üleriigiline nutiviktoriin “Nutt tuleb peale”, kus GAG G1 RE-LO meeskond koosseisus Mattis Reinola, Erik Tuisk ja Madis Mäesalu võitis gümnaasiumi võistlusgrupis 1. koha!

Nutiviktoriini korraldas Pärnu Rääma Põhikool. Eesmärk oli kaasata koolide õpilasi oma teadmisi ja oskusi proovile panema infootsingus. Kokku osales nutiviktoriinil 2020. aasta sügisel üle 3500 võistkonna. https://koolielu.ee/…/uleriigilise-nutiviktoriini-nutt…

* 18. novembril toimus rahvusvaheline GIS-päev ja selle raames uurimistööde konkurss, kus GAG G3 RE-LO õpilane Linda Kuusik sai 2. koha ja eriauhinna põhjaliku kodu-uurimusliku töö eest. Uurimistööd juhendas Katri Mirski.

Palju õnne!