Nädala tunnustused

  • Emakeelepäeval, 14. märtsil avaldati ajalooteemaliste esseede konkursi ,,Minna ei taha, kuid jääda ei saa” tulemused ning peeti Riigikogus pidulik auhinnatseremoonia. 9.d klassi õpilane Carmen Nafthal pälvis II koha ning sai auhinnaks reisi Rootsi koos osalemisega Noorte Rahvaülikoolis 26.06-03.07.2024 Rootsi läänerannikul. Carmeni juhendajad on õpetajad Marian Schär ja Indrek Riigor.

Konkursi korraldasid Tõnis Lukase egiidi all Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu, Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Selts, Rootsi Eestlaste Liit ja Tammepuu Eesti Klubi. Toetajate hulgas oli ka Välisministeerium, Vabamu. 

Võistlema olid kutsutud 15-19-aastased õpilased ning võistluse eesmärk oli innustada koolinoori tundma huvi ajalooperioodi vastu, mil eestlased põgenesid Eestist vabasse läände ja tegelesid paguluses vabadusvõitluse ning eestluse hoidmisega, ergutada  koolinoori laiendama oma silmaringi, otsimaks välismaal elavatele kaasmaalastele kohta meie ühise ajaloo käsitlemisel.

  • 20. märtsil toimus Tartu Ülikooli loodusmuuseumi üle-eestiline linnuviktoriin, kus selgitati välja parimad noored linnutundjad. Noorema, 6.–9. klassi vanuserühmas sai GAG meeskond koosseisus Silvia Nafthal, Richard Olev ja Ralf-Rasmus Rätsepp III koha. Vanema, 10.–12. klassi vanuserühmas sai GAG meeskond koosseisus Geete-Liis Kaljurand, Marta Saare ja Kaspar Kähri IV koha. Õpilasi juhendas ja saatis Helina Reino.

Neljateistkümnendat korda toimuval linnuviktoriinil osales 25 võistkonda üle Eesti. Viktoriinist võtsid õpilased osa kahes vanuserühmas: 6.–9. klass ja 10.–12. klass kuni kolmeliikmelistes võistkondades. Viktoriinil tuli vastata küsimustele Eesti kui ka võõramaa lindude kohta ja tunda linnuliike nii välimuse, laulu ning häälitsuste järgi. Küsimuste seas oli osalejatele raskemaid kui ka kergemaid küsimusi. Näiteks küsimusele, milline maailmas praegu levinud linnuliik on kõige pikema tiibade siruulatusega, vastas õigesti ainult kuus võistkonda.

  • Selgusid prantsuse keele olümpiaadi lõppvooru tulemused

Gümnaasiumi A-keel

3. koht – Kirke Kaseorg, G2 K-PR (juhendaja D. Hallmägi)

4. koht – Andriana Augusta Aganitš, G3 PR-IN (juhendaja V. Parašin)

5. koht – Tomi Perillus, G2 K-PR (juhendaja D. Hallmägi)

11.-13. koht – Marian Traus, G3 PR-IN (juhendaja V. Parašin)

Põhikooli A-keel

1. koht – Nelli Altoa, 9.a (juhendaja K. Meinart)

4. koht – Nora Adeele Kalda, 8.a (juhendaja K. Meinart)

5. koht – Marcel Averian Aganitš, 8.a (juhendaja K. Meinart)

8. koht – Marianna Praks, 9.a (juhendaja E.-K. Ots)

9. koht – Iiris Püvi, 9.a (juhendaja E.-K. Ots)

10. koht – Oskar Hazlehurst, 9.a (juhendaja K. Meinart)

  • 9.-10 märtsil toimus bioloogiaolümpiaadi vabariiklik voor gümnaasiumiastmele.

Osales 52 õpilast. GAG-st oli vabariiklikku vooru kutsutud 5 õpilast.

Lahendada tuli teooriaosa  ja nelja praktilise töötoa (botaanika, biokeemia, bioinformaatika ja loomaanatoomia ja geneetika) ülesandeid.

9. klass – anti välja erandkorras!

1. koht ja I järgu diplom – Silvia Nafthal, 9.d  –  üldarvestuses 4. koht ning rahvusvahelise bioloogiaolümpiaadi võistkonna kandidaat.

10. klass

3. koht ja III järgu diplom – Raul Pata, G1L (üldarvestuses 21. koht)

11. klass

7. koht – Merilis Moppel, G2L (üldarvestuses 29. koht)

12. koht – Kaspar Kähri, G2L (üldarvestuses 36. koht)

12. klass

11. koht – Rain Piiber, G3 RE-LO (üldarvestuses 16. koht ja bioinformaatika töötoa parim)

Õpilasi juhendasid Helina Reino ja Sirle Oja.

  • 15.-16. märtsil toimus Tartus 71. keemiaolümpiaad lõppvoor. Lahendati nii teoreetilisi kui praktilisi ülesandeid. Meie kooli õpilaste tulemused olid suurepärased (https://www.eko.ut.ee/eko/lv/): 

9. klass

1.  Karl-Robin Koppel (9.d)

3.  Silvia Nafthal (9.d)

6.  Raul Vaino (9.d)

7.  Ludvig Janisk (9.a)

8.  Richard Olev (9.a)

11. Kristofer Torokoff (9.d)

16. Anni Aalberg (9.d)

18. Jan-Kaspar Sepp (9.a)

Teoreetilises osas saavutasid: 2. koha Silvia Nafthal ja 3. Karl-Robin Koppel. Praktilises osas saavutasid: 2. koha Raul Vaino ja 3. Karl-Robin Koppel.

Suurepäraselt lahendasid ülesandeid ka:  Ivan Bratus ja Martin Teedla.

Juhendasid: Sirle Oja, Anette Kipso (G3 MAT-IN) ja Katrin Soika

G1

5. Raul Pata (G1L)

7.-8. Hannes Vaabel (G1L)

15. Ralf-Martin Olev (G1 L)

Juhendasid: Anette Kipso (G3 MAT-IN) ja Katrin Soika

G2

3. Taavo Lippus (G2 R)

6. Artur Erik Sepp (G2 R)

15. Merilis Moppel (G2 L)

17. Hendrik Pärli (G2 R)

Taavo Lippus saavutas ka praktilises osas 3. koha.

Väga tublid olid ka: Andrei Sazonov ja Robin Haamer 

Juhendas: Katrin Soika

G3

3. Anette Kipso (G3 MAT-IN)

6. Sander Kaal (G3 RE-LO)

Anette Kipso saavutas teooriaosas 2. koha.

Juhendasid: Martin Saar ja Katrin Soika

Loodusainete õppetool tänab juhendajaid õpetajaid ja Anette Kipsot, kes abistas ja juhendas võistluseks valmistumisel nooremaid koolikaaslasi.

  • 8. märtsil toimus Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudis emakeeleolümpiaadi vabariiklik voor. Lõppvooru kutsuti 79 õpilast eri vanuseklassidest üle kogu Eesti, meie koolist 9 õpilast.

Tulemused olid järgmised:

7. klass

9. koht – Mariella Vaher (7.H), juhendaja Maarja-Liisa Vokksepp

8. klass

6. koht – Nora Adeele Kalda (8.a), juhendaja Ülle Salumäe

9. klass

6. koht – Robert Paron (9.d), juhendaja Marian Schär

9. koht – Oskar Harry Hazlehurst (9.a), juhendaja Inga Laidna

G1 aste  

9. koht – Marta Saare (G1 L), juhendaja Kersti Kukk

G2 aste  

5. koht – Eva-Lota Puusepp (G2 L), juhendaja Seoriin Jõgise

6. koht – Ingvar Saarend (G2 K), juhendaja Ülle Salumäe

12. koht – Mirell Pajumets (G2 K), juhendaja Ülle Salumäe

G3 aste  

1. koht – Pärtel Eimel Tonka (G3 RO), juhendaja Ülle Salumäe

Tänavuse emakeeleolümpiaadi teema oli „Eesti keele hääldus”. Noorima vanuseastme õpilased said lugeda fonatsioonitüüpide ja käriseva hääle kohta, keskmine ja vanim vanuserühm aga mõtisklesid buba-kiki efekti ja häälikute ning kujundite seoste üle. Samuti said õpilased analüüsida rootsi ja vene keele mõju eesti keele hääldusele ning tuua välja kõrvalekaldeid eesti keelele omasest hääldusest. Olümpiaadiülesannetes oli vaja uurida ka sugulaskeelte hääldust, nt isuri ja võru keele vokaalharmooniat ja liivi keele häälikumuutusi. Kõigil vanuseastmetel tuli lahendada spektrogrammide ja nädalapäevade mõistatus, kus igale spektrogrammile oli vaja leida vastav nädalapäev. 

Pärast olümpiaaditööde lahendamist said õpilased osaleda kolmes töötoas „Noored kui eesti keele suunamudijad”, „Ega naer ei ole naljaasi: naerust eesti suulises keeles”, „Artikulograafi kasutamine häälduse uurimiseks” ning õhtusel meelelahutusüritusel.

  • 13. veebruaril toimus geograafiaolümpiaadi piirkonnavoor. Rõõm on jagada meie õpilaste tublisid tulemusi.

8.klass

Tublid osalejad olid 8.a-st Tobias Aas, Johannes Holstein, Maarja Leius.

Juhendaja Tiina Naissoo

9.klass

2.-3. Silvi Naftal 9.d

5.-7. Ludvig Janisk 9.a

10. Robert Paron 9.d

Tublid olid: Aaron – Hans Remi 9.d, Mari Elsbet Sits 9.d, Raul Vaino 9.d, Karl-Robin Koppel 9.d, Ats Hendrik Pihelpuu 9.d, Kristofer Torokoff 9.d, Tony Tristan Laurik 9.c, Richard Olev 9.a, Paula Riisalo 9.b, Sebastian Kuuskler 9.b, Johan Juss 9.c, Anton Aston Arro 9.c

Lõppvooru on kutsutud  Silvi Naftal 9.d, Ludvig Janisk 9.a, Robert Paron 9.d

Juhendaja Katri Mirski

Gümnaasium

4. Artur Erik Sepp G2 R juhendaja Tiina Naissoo

13. Rasmus Randmäe G1 L juhendaja Katri Mirski

Tublid olid: Maarja Katherine Link G2 R, Vincent Assor G3 PR-IN, Andrei Sazanov G2 R, Ian Järve G2K, Hanna-Leen Keerov G1 R, Toomas Kaasik G3 RE-LO, Hannes Vaabel G1 L, Rasmus Ründva G3 MAT-IN, Anette Põder G2 L, Kevin Peekmann G3 ReLo, Kaspar Raidma G1Ü, Iris Vühner G1 R

Lõppevooru on kutsutud Artur Erik Sepp G2R ja Rasmus Randmäe G1L 

Lõppvoor toimub 03.05-04.05 Tartus.

  • Majandusolümpiaadi Tallinna piirkonnavoor toimus 7. märtsil. Meie kooli tulemused  on ülimalt head:

1. – 2. koht – Kristofer Närep, G3 Mat-In

1. – 2. koht – Rasmus Pedari, G2 L

5. koht – Karl Elmar Vikat, G2 Ü

8. – 9. koht – Georg  Aron Sakson, G1 Ü

Kõik neli on kutsutud ka lõppvooru.

Väga hea piirkonnavooru tulemuse said veel

15. – 16. koht – Rasmus Mikk, G3 Mat-In ja 

17. – 18. koht – Rasmus Ründva, G3 Mat-In, kuid lõppvooru napilt ei pääse.

Suur tänu õpilaste juhendajale ning Moodle’ kursuse loojale – õpetaja Riina Timmermannile.

Edukat  lõppvooru!

  • Võistluse Mathematics without Borders  teise vooru tulemused on selgunud.

Sel aastal on vaid 2 vooru ja poolfinaal. Seejärel on võimalus osaleda Bulgaarias finaalvõistlusel.

Meie nelja parima tulemused ja PRONKSMEDALI võitnud on:

Nora Adeele Kalda, 8.a, õpetaja Ingrid Aamisepp

Airi Saar, G3 RE-LO, õpetaja Riina Timmermann

Marie Elise Kuristik, G1 R, õpetaja Riina Timmermann

Artur Erik Sepp, G2 R, õpetaja Kristel Tamm

Võistlus ei saaks toimuda, kui ei toetaks meid  Gustav Adolfi Sihtasutus. Suur, suur  tänu!

Palju õnne tublidele õpilastele ja nende juhendajatele!