Nädala tunnustused

  • 16. oktoobril toimus tõlkevõistluse Juvenes Translatores koolivoor. Osaleda said 2006. a. sündinud õpilased.  Nüüdseks on selgunud 2023/2024.õppeaasta viis parimat tõlkijat, kes esindavad kooli rahvusvahelisel võistlusel.

Tõlge rootsi keelest eesti keelde:

Mirell Pajumets, G2K 

Tõlge inglise keelest eesti keelde:

Katariina Järvan, G2K 

Lars Maigre, G2L

Maarja Katherine Link, G2R

Siim Eenma, G2Ü

Tõlkeid hindasid õpetajad V. Parašin, E.-K. Ots, J.-T. Mägi, K. Salum, A. Kaljurand, Ü. Salumäe ja I. Laidna. Suur aitäh meeldiva koostöö eest humanitaarainete õppetoolile. 

Rahvusvaheline võistlus toimub 23. novembril kl 10.00-12.00 Kesk-Euroopa aja järgi.

GAG-s koordineerib võistlust õpetaja K. Salum. 

  • 20. oktoobril toimus vabariiklik keskkonnauuringute võistluspäev 7.–9. klasside õpilastele.
    Võistlus toimus Alam-Pedja Looduskaitsealal. Õpilased pidid päeva jooksul lahendama looduses erinevaid keskkonnateemalisi ülesandeid: määrama kohalikku taimestikku, kalu,  õhukvaliteeti ja vee füüsikalis-keemilisi omadusi, sooritama lihtsamaid mõõtmisi looduses. Samuti koostati õpperajal kohatud taimedest väike „Metsa-apteek“ ja tuli leida leevendust kergematele tervisemuredele. Toimub ka fotojaht koos meeskonnatöö ülesannetega.

GAG-st osales kaks meeskonda ja neil läks väga hästi.
Meeskond koosseisus Robert Paron (9.d) ja Allika Inkeri Moser (9.d) said I koha ja meeskond koosseisus Karl-Robin Koppel (9.d) ning Aleksander Paul Annus (8.d) said 7. koha.Õpilasi juhendas Helina Reino.

  • 1. oktoobril toimus gümnaasiumi õpilastele veebipõhine variiklik viktoriin “Valge bioloogia”. Viktoriinil tuli ühe tunni jooksul lahendada ülesandeid transgeensete organismide, mikroobide ja bakterite, füsioloogia ning palju muu kohta.

Meie õpilastel läks väga hästi:
5. koht Eva-Lotta Puusepp (G2 L)
7.-8. koht Silja-Liis Same (G3 PR-IN)
7.-8. koht Kaspar Kähri (G2 K)
10. koht Mia Lee Kähri (G2 L)
13.koht  Marie Aamissepp (G2 R)
17. koht Silvia Nafthal (9.d)
18. koht Kristofer Torokoff (9.d)

Õpilasi suunasid osalema ja juhendasid Sirle Oja ja Helina Reino.

Palju õnne tublidele õpilastele ja nende juhendajatele!