Nädala tunnustused

  • 6. mail toimunud kunstiolümpiaadi vabariiklikus voorus saavutas Katarina Kuningas (G2 RE-LO) 18. koha. Õpilast juhendas Nele Raat.

  • 13. mail toimus Tamsalus selle õppeaasta Nuputa finaal, kus osales 7. klasside arvestuses 33 kooli.

Meie väga tublid õpilased saavutasid 4.-5. koha.

Võistkonda kuulusid

7.a klassist Oliver Paidra ja Nora Adeele Kalda,

 7.b klassist Griffen Sirius Reintal.

Oliveri ja Nora Adeele õpetaja on Ingrid Aamisepp ning Griffen Siriuse õpetaja Jane Tamm.

NUPUTA on võistkondlik matemaatikaülesannete lahendamise võistlus, mis toimub kahes vanuserühmas. Matemaatikaalaseid teadmisi panevad proovile 5.-6. klasside neljaliikmelised võistkonnad ja 7. klasside kolmeliikmelised võistkonnad. Võistlust korraldab Eesti Matemaatika Selts koostöös TÜ teaduskooliga.

  • Lev Vassiljev 6.A klassist tegi 20. mail Kultuuri – ja hariduskeskuses VIIMSI ARTIUM toimunud Eesti Meestelaulu Seltsi XIII üle-eestilise poiste-solistide võistulaulmise lõppkontserdil suurepärase etteaste ning tuli konkursil laureaadiks.

Levi juhendaja oli Ly Tammerik, prantsuse keele hääldust korrigeeris Dagmar Hallmägi.

  • 27.-28. mail toimus teist korda 7. ja 8. klassi õpilastele matemaatikaolümpiaadi lõppvoor Tartus.

Meie õpilased olid väga tublid!

3. koht ja II järk – Griffen Sirius Reintal, 7.b – juhendajad Jane Tamm ja Chris Reintal

9. koht – Oliver Paidra, 7.a, juhendaja Ingrid Aamisepp

14. koht – Martin Makarov, 7.a, juhendaja Ingrid Aamisepp

5. koht ja III järk – Kristofer Torokoff, 8. d, juhendaja Ingrid Aamisepp

8. koht – Martin Teedla, 8. d, juhendaja Ingrid Aamisepp

10. koht – Karl-Robin Koppel, 8. d, juhendaja Ingrid Aamisepp

Palju õnne tublidele õpilastele ja nende juhendajatele!