MUUDETUD! Juhend Tallinna nelja kooli ühiskatsetel osalejatele 2020

Nelja kooli ühiskatsete korraldajatel avanes ootamatult võimalus viia e-testid Moodle´ist üle turvalisemale, rohkem võimekust ja funktsionaalsust pakkuvale platvormile. Sellest tulenevalt viiakse kõik e-testid läbi keskkonnas EIS (Eksamite Infosüsteem), mis võimaldab kõigil osalejatel samaaegselt ühiskatsete e-teste sooritada. 

Palume kõigil tähelepanelikult tutvuda uuendatud juhendiga!

 1. E-testideks vajalikud ettevalmistused ja tehnilised vahendid –  enne 11. maid
 • Veenduge, et saate EISi keskkonda https://eis.ekk.edu.ee/ sisse logida. EISi saab sisse logida:
  • ID-kaardiga (vajalik ID-kaardi lugeja, kehtivad sertifikaadid, PIN 1),
  • mobiil-IDga,
  • Smart-IDga,
  • HarIDga – sellisel juhul saab õpilasele luua konto tema vanem (eestkostja), juhend https://harid.ee/et/users/sign_in
  • kellel ei õnnestu ülalmainitud võimalusi kasutada, palume kirjutada [email protected] ning kirja lisada põhjendused, miks eelnevaid variante ei ole võimalik kasutada ja märkida ka oma isikukood.
 • Veenduge, et saate kasutada kaameraga laua- või sülearvutit, omate internetiühendust ja ID-kaarti või passi.
 • Sisseastumistestide lahendamine on ette nähtud laua- või sülearvutiga.
 • Kaameraga varustatud laua- või sülearvuti ning ID-kaardi või passiga viiakse läbi isiku tuvastamine ehk verifitseerimine.
 • Isiku tuvastamine tuleb teha samas seadmes ja samas brauseris, milles teste lahendatakse.
 • Isiku tuvastamist saate proovida: https://demo.veriff.me/
 • Soovitame kõigil õpilastel sooritada “Arvuti kontrollimise test gümnaasiumi sisseastumistestiks 2020” https://eis.ekk.edu.ee/eis/sooritamine/7148/sooritaja/0/alustamine
 1. E-testide katsetamine 11. ja 12. mail EISi keskkonnas

11. mail viiakse läbi isiku tuvastamise ning eesti keele ja matemaatika e-harjutustestide katsetamine, mille eesmärk on, et ühiskatsetel osalejad oskaksid põhitestide päeval:
EISi keskkonda sisse logida,
tõrgeteta oma isikut identifitseerida, 
EISis vajalikud testid sooritada,
erinevates ülesandetüüpides orienteeruda. 

Nii harjutustestid kui ka põhitestid on ühesuunalised – see tähendab, et õpilane ei saa liikuda tagasi eelmiste ülesannete juurde. Iga harjutustesti lahendamiseks on aega kuni 30 minutit. Harjutustestide tulemusi kandideerimisel ei arvestata.

Kui õpilane on EISi sisse loginud, siis on esilehel näha info temale sooritamiseks suunatud testidest. Nendeni pääseb ka järgmiselt: “Testide sooritamine” → “Sooritamine”. Harjutustesti nimetus on “Tallinna nelja kooli (GAG, TIK, Reaalkooli, 21. Kooli) ühiskatsete harjutustestid”. Harjutustest koosneb mitmest testiosast.

11. mail 

 • 15.00-15.45 eesti keel. Enne testi avanemist tuleb sooritada verifitseerimine! Verifitseerimise järel suunatakse õpilane automaatselt eesti keele harjutustestile.
 • 15.45-16.30 matemaatika (testi lahendamise ajal võib kasutada taskuarvutit, paberit ja pliiatsit).

12. mail 

 • 15.00-18.00 on võimalik lahendada testist “Tallinna nelja kooli (GAG, TIK, Reaalkooli, 21. Kooli) ühiskatsete harjutustestid” kahte testiosa: füüsika (testi pikkus lahendajale kuni 30 min) ja inglise keel (testi pikkus lahendajale kuni 30 min). Füüsikatesti lahendamisel võib kasutada taskuarvutit ja valemilehte. Füüsika valemileht on leitav: https://tinyurl.com/y7mhu4gx.
 1. Tallinna nelja kooli (GAG, TIK, Reaalkooli, 21. Kooli) ühiskatsete sisseastumistestid toimuvad 19. mail EISi keskkonnas
 • E-testide sooritamine koosneb viiest osast:
 1. isiku tuvastamine,
 2. eesti keele test (testi pikkus lahendajale kuni 30 minutit),
 3. matemaatika test (testi pikkus lahendajale kuni 30 minutit), kasutada võib taskuarvutit, paberit, pliiatsit.
 4. inglise keele test (testi pikkus lahendajale kuni 30 minutit),
 5. füüsika test (testi pikkus lahendajale kuni 30 minutit), kasutada võib taskuarvutit ja eelnevalt välja prinditud või käsikirjaliselt vormistatud valemilehte. Füüsika valemileht on leitav: https://tinyurl.com/y7mhu4gx.
 • Kui õpilane on EISi sisse loginud, siis on temale sooritamiseks suunatud testide kohta näha info nii esilehel kui ka: “Testide sooritamine” → “Sooritamine”. 
 • Sisseastumistestide nimetus on “Tallinna nelja kooli (GAG, TIK, Reaalkooli, 21. Kooli) ühiskatsete sisseastumistestid”. Test koosneb neljale õppeainele vastavast neljast testiosast.
 • Iga testi saab lahendada ainult üks kord. Testid on ühesuunalised – see tähendab, et õpilane ei saa liikuda tagasi eelmiste ülesannete juurde. 
 • Testide tulemusi arvestatakse ainult sellisel juhul, kui enne testi on edukalt sooritatud isiku tuvastamine (verifitseerimine), kasutades selleks laua- või sülearvutit. 
 • *Veriff lubab testi alustada ka siis, kui Sa ei teinud endast selgelt äratuntavat fotot. Ka dokumendi pilt peab olema korralik ja kogu dokument pildil nähtav. Testi tulemusi ei arvestata, kui verifitseerimise järeltöötluses avastatakse nõuetele mittevastavaid pilte või ei ole dokumendi ja testi soorijata pilt sama isiku omad.
 • Erinevate testiosade sooritamise järel ei tohi brauserit sulgeda. Kui brauser sulgeda, tuleb uuesti sooritada isiku tuvastamine (verifitseerimine) ning edukas isiku tuvastamine on eelduseks järgmiste testiosade tulemuste arvestamisel.
 • E-testid toimuvad 19. mail järgmistel aegadel:
  • 10.00-10.45 verifitseerimine ja eesti keel avatud (30 min),
  • 10.45-11.25 matemaatika avatud (30 min),
  • 11.30-12.10 inglise keel avatud (30 min),
  • 12.15-12.55 füüsika avatud (30 min).

4. Hinneteleht – hiljemalt 18. mailKogu jooksva õppeaasta hinnetelehe fail koos puudumiste infoga tuleb hiljemalt 18. mail saata ühiskatsete infosüsteemi sõnumi kaudu neile kolmele koolile, kuhu õpilane kandideerib. 

Juhend Stuudiumi kasutajatele.

 • avage enda ülevaatest “Tunnid, hinded” vahelehelt “Õppeainete kaupa” vaade,
 • alustage lehe printimist (File -> Print või paremklõps lehele ja “Print”),
 • printeriks valige “Save as PDF” või muu analoogne valik (konkreetne nimi sõltub kasutatavast brauserist),
 • lisage failile nimi kujul: Perenimi_Eesnimi,
 • klõpsake “Salvesta”.

Juhend eKooli kasutajatele.

 • avage eKoolis hinneteleht,
 • “Näita” valikutes lisage “Selgitus”(hindamisskaalad) ja “Puudutud tunnid”,
 • valige perioodiks “aasta”,
 • klõpsake parempoolset hiireklahvi ja valige “Print”,
 • valige rippmenüüst “Salvesta pdf-na”, 
 • lisage failile nimi kujul: Perenimi_Eesnimi,
 • klõpsake “Salvesta”.

5. E-testide tulemustest ja vestlusele kutsumise otsustest teavitamine 
22. mail kell 18.00 avalikustatakse infosüsteemis õpilaste e-testide tulemused ja otsused vestlustele kutsumisest. Vestlusele kutsumisel arvestatakse lisaks e-testide tulemusele ka hinnetelehel kajastuvat infot.

25. mai – 29. mail on võimalik ühiskatsetel osalejal esitada taotlus koos põhjendusega e-testi tulemustega tutvumiseks (saata e-kiri vastavale koolile, kuhu ühiskatsetel osaleja oli kandideerijakoodi järgi algselt teste sooritama määratud).

Vestluste läbiviimine
Vestlused viiakse läbi elektroonses keskkonnas. Läbiviimise korraldusest informeerib iga kool vestlusele kutsutud õpilasi. 

Vestlused viiakse läbi järgmistel aegadel:

 • 25.-29. mail – 1. eelistuse vestlused;
 • 1.-5. juunil – 2. eelistuse vestlused;
 • 8.-11. juunil – 3. eelistuse vestlused.

KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED 
1. Kas nelja kooli ühiskatsetele on võimalik veel registreerida?
Ei. Registreerimine oli avatud 11. märtsini.
2. Kas mul on vaja ID-kaardi lugejat?
Verifitseerimisel pole vaja ID-kaardi lugejat. Kui kasutad EISi keskkonda sisse logimisel ID-kaarti, vajad ID-kaardi lugejat.
3. Kas võin isiku tuvastamist või e-testide sooritamist teha iPadis või nutiseadmes?
Ei.
4. Kas testi lahendades on võimalik jätta osa küsimusi alguses vahele ja siis pärast nende juurde tagasi tulla?
Ei. Testid on ühesuunalised, see tähendab, et eelnevate ülesannete juurde tagasi liikuda ei saa.
5. Kas isikutuvastus tuleb läbi viia enne iga ainetesti?
Ei. Isikutuvastus viiakse läbi ühel kindlal ajal enne testide lahendamise algust.
6. Kas tohin testide ajal brauseri sulgeda?
Ei. Sellisel juhul pead uuesti tegema verifitseerimise.
7. Kas ma võin isikut tuvastada ühes seadmes ja teste sooritada teises seadmes?
Ei, isiku tuvastamine ja testi sooritamine peab toimuma ühes seadmes. Vastasel korral ei arvestata testide tulemusi kandideerimisel. 
8. Kas ma saan põhitestidel osaleda, kui ma ei ole harjutustesti sooritanud?
Jah, kuid harjutustestil osalemine on tungivalt soovituslik, et harjutada süsteemide kasutamist.
9. Kui ma ei saa mõjuval põhjusel 19. mail teste sooritada, kas saan teha järeltestid?
Ei. Kahjuks ei korraldata sellel õppeaastal järelteste.
10. Kas ma võin jätta mõne õppeaine e-testi lahendamata, kui kool või õppesuund, millesse kandideerin, selle tulemust ei arvesta?
Jah. Soovitame enne kindlasti veenduda, et vastava õppeaine e-testi lahendamist vastuvõtul ei arvestata. Info selle kohta, mis testide tulemusi ja millise kaaluga koolid arvestavad, on kirjas iga kooli vastuvõtukorras.
11. Kas hinnetelehel olevad hinnangud omavad kaalu vestlusele kutsumise otsusel?
Jah. Vestlusele kutsumisel arvestatakse lisaks e-testide tulemusele ka ühiskatsetel osaleja hinnetelehel kajastuvat infot.
12. Kas pean sooritama e-testid, kui sain vabastuse kirjalike testide sooritamisest aineolümpiaadi lõppvoorus osalemise tõttu?
Ei. Küll aga tuleb õigeaegselt infosüsteemi üles laadida hinneteleht.

11.-12. mail viisime läbi Tallinna nelja kooli ühiskatsete harjutustestid. Verifitseerimiste pistelise kontrolli põhjal tuvastasime peamised isiku tuvastamisel esinenud eksimused ning selgitame, kuidas tagada edukas verifitseerimine 19. mail.

1)      ID-kaart või pass olid verifitseerimise ajal kaamerast liiga kaugel – kui tuvastate isikut, palun pange isikut tõendav dokument kaamerale piisavalt lähedale, Teil on võimalik näha pildi eelvaadet ja lähtuge sellest, et dokument kataks suurema osa kaamera vaateväljast: ID-kaart peab olema tervikuna näha ja passist peab olema tervikuna näha pildi ja andmetega lehekülg;

2)      isiku tuvastamine viidi läbi liiga hämaras ruumis või oli isiku selja taga aken, mistõttu jäi nägu pildil liiga tume – veenduge, et verifitseerimiseks on toas piisavalt valgust ning ärge istuge akna all; kui aken asub vahetult kaamera taga, siis võib dokument peegeldada ning see muutub samuti loetamatuks;

3)      isiku tuvastamisel on kaadris teisi inimesi või suheldakse tuvastamise ajal intensiivselt kellegi teisega – isiku tuvastamisel peab olema kaadris ainult see, kelle isikut tuvastatakse; ootame korrektset käitumist ja viisakat suhtumist ka isiku tuvastamise protsessis; testid lahendatakse samuti iseseisvalt, kasutamata kõrvalist abi;

4)      vale dokument – isikut ei saa tuvastada õpilaspileti ega vanema ID-kaardiga, isiku tuvastamiseks on vaja kandideerija ID-kaarti või passi;

5)      dokumendil olevat infot varjab käsi – verifitseerimisel hoidke isikut tõendavat dokumenti nii, et Te ei kataks sellel vajalikku infot;

6)      pildid on udused – hoidke verifitseerimise ajal dokumenti paigal ja lähtuge eelnevalt toodud nõuannetest.

19. mai sisseastumistestide läbiviimisel kontrollitakse kõikide verifikatsioonide vastavust nõuetele.

Mida teha siis, kui verifikatsioon takerdub?
Kui isiku tuvastamise vältel jääb süsteem 2 või enamaks minutiks järgmist lehte „laadima“, siis värskendage lehte (laadige uuesti) või katkestage verifikatsiooni seanss ja sooritage see uuesti.

Meeldetuletus
Palume saata kogu jooksva õppeaasta hinnetelehe fail koos puudumiste infoga hiljemalt 18. mail ühiskatsete infosüsteemi sõnumi kaudu neile kolmele koolile, kuhu kandideerite.

E-vestlused
Koolid viivad vestlused läbi e-keskkonnas. Vestlusele kutsumise ajast ja läbiviimise korraldusest informeerib kandideerijat vestlust läbi viiv kool. Vestlusel on samuti vajalik kaamera (mis tahes seadmes) ja isikut tõendava dokumendi olemasolu.