Meditsiiniteaduste valikaine õpilaste õppekäik Tartusse

23.-24. novembril toimus kahepäevane meditsiiniteaduste valikaine õpilaste õppekäik Tartusse. Esimesel päeval külastati Tartu Ülikooli Farmaatsia instituuti, Chemicumi, Biomeedikumi, osaleti töötubades, külastati lahangusaali, tutvuti õppimisvõimalustega ning kohtuti meie kooli vilistlastega. Teisel päeval osaleti kolmes praktikumis Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis ning tutvuti sealsete õppimisvõimalustega. Õpilasi saatsid õppekäigul bioloogiaõpetaja Helina Reino ja kooli medõde Sinikka Brügel. Suur aitäh meie koostööpartneritele, Tartu Ülikoolile ja Tartu Tervishoiu Kõrgkoolile!