Matemaatikalaager

Gustav Adolfi Gümnaasiumi 30 õpilast alustas peale pikki pühasid kooliaastat matemaatikalaagris (6.-7. jaanuar). Veetsime kaks päeva TTÜ Särghaua maateaduste ja keskkonnatehnoloogia õppekeskuses, kus olid ideaalsed tingimused õppimist toetava keskkonna loomiseks. Laagris osalesid matemaatikapäevade parimad õpilased.

Reaalainete õppetool soovib tänada Tartu Ülikooli metoodikut Raili Vilti, kes õpilastele olulisi olümpiaaditarkusi jagas. Aitäh Riina Tammaile, kes oli nõus laagrisse kaasa tulema, et täiskasvanu silmapaare oleks rohkem kui mitu. Suur tänu Maris Rattas, kes juhendas ja õpetas õpilasi, kuidas kive lihvida. Siiras tänu ka KVARK teadusteatrile, kes pakkus erinevaid emotsioone nii õpilastele kui ka õpetajatele füüsika ja teaduse abil. Aitäh C.R Jakobsoni talumuuseumile väga hea toitlustuse eest. Viimasena soovime tänada Gustav Adolfi Sihtasutust, kelle toetusel juba teist aastat laagrit korraldada saime. Eriline tänu kuulub reaalainete õppetooli juhile Auli Reitelile!