Kuu klassijuhataja

Tallinna Haridusamet on käesoleva õppeaasta kuulutanud klassijuhataja teema-aastaks. Just klassijuhataja on võtmeisik õppija tugevuste, soovide ja arenguvajaduste märkamisel, õpilaste arengu toetamisel ja huvide suunamisel ning iga õpilase individuaalse õpitee kujundamisel.

Gustav Adolfi Gümnaasium tunnustab teema-aasta raames kuu klassijuhatajaid.

Gustav Adolfi Gümnaasiumi maikuu klassijuhataja on Anneli Heinsoo!

Anneli Heinsoo on silmapaistvalt tubli klassijuhataja ja õpetaja, kes teeb oma tööd suure pühendumusega. Läbi empaatiavõime ja hoolivuse on Anneli Heinsoo saavutanud väga hea koostöö oma klassi õpilaste ning vanematega. Kõik õpetaja Anneli Heinsoo klassi õpilased on alati hoitud ja tekkinud mured leiavad kiire lahenduse. Oma hoolivuse, osavõtlikkuse ja pühendumusega loob Anneli oma klassis mõistva ja toetava õhkkonna, mis julgustab lapsi suhtlema ning avatud olema. Positiivse märkamise tulemuseks on rõõmsad lapsed, kes ei karda eksida, usaldavad oma klassijuhatajat ja soovivad pingutada parema tulemuse nimel. Õpetaja Anneli Heinsoo on armastatud kolleeg, kes pakatab alati heast ja positiivsest energiast. Kuu klassijuhataja saab kooli tunnustuse ja GAG vanematekogu poolt raamatupoe kinkekaardi.