Helgi Uudelepp – 85!

10. juunil täitub 85 eluaastat GAG endisel matemaatikaõpetajal Helgi Uudelepal. H. Uudelepp lõpetas Tartu Riikliku Ülikooli matemaatikaosakonna 1960. aastal. Alates 1963. aastast õpetas ta matemaatikat Gustav Adolfi Gümnaasiumis (Tallinna 1. Keskkool 1963-1991), neist viimased paarkümmend aastat osalise koormusega. Õpetajana tegi ta palju süvaõppeklasside kujundamisel ja edendamisel. Ta oli ka Riia, Vilniuse ja Tallinna esimeste keskkoolide vahelise reaalainete võistluse üks algatajatest. Õpilased aktsepteerisid õpetaja Uudeleppa kui erudeeritud ja suurte ainealaste teadmistega inimest. H. Uudelepa õpilased olid edukad matemaatikaolümpiaadidel ja mitte ainult Eestisisestel. Mitmed tema õpilased on saanud tunnustatud matemaatikuteks-teadlasteks. Aastatel 1987-1996 oli Helgi Uudelepp tegev matemaatikaõpetajate täienduskoolituse korraldamisel ja Eesti koolimatemaatika sisu kujundamisel. 1997. aastast vastutas ta Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse peaspetsialistina põhikooli matemaatika lõpueksami ja matemaatika riigieksami ettevalmistamise ja läbiviimise eest.

Soovime kogu koolipere poolt õpetaja Helgi Uudelepale tugevat tervist ja tegusat elu veel paljudeks aastateks!