Kutse GAG lastevanemate virtuaalkoosolekutele

Lugupeetud Gustav Adolfi Gümnaasiumi lapsevanemad!

Kutsun kõiki lapsevanemaid osalema Gustav Adolfi Gümnaasiumi 2021/2022. õppeaasta lastevanemate koosolekutel, mis toimuvad virtuaalselt. Üldkoosolekut saab jälgida enne virtuaalkoosolekut e-kirja teel saadetava lingi kaudu järgmistel aegadel:

20. septembril kell 17.30 – 1. – 3. klasside (I kooliastme) lapsevanemad 
21. septembril kell 17.30 – 4. – 6. klasside (II kooliastme) lapsevanemad 22. septembril kell 17.30 – 7. – 9. klasside (III kooliastme) lapsevanemad 23. septembril kell 17.30 – gümnaasiumiosa klasside lapsevanemad 
Ülekande jooksul saab kirjalikult esitada küsimusi, millele kindlasti jooksvalt ka vastame.

Koosolekute päevakord:

1. Kokkuvõte 2020/2021. õppeaastast, 2021/2022. õppeaasta korraldus, eesmärgid ja oluline info – direktor Henrik Salum.

2. Kokkuvõte hoolekogu tööst 2020/2021. õppeaastal – GAG hoolekogu liige.

3. Gustav Adolfi Gümnaasiumi lastevanematest hoolekogu liikmete valimised (igast kooliastmest üks vanem).
4. Kokkuvõte Gustav Adolfi Sihtasutuse tegevusest – GA Sihtasutuse nõukogu liige.
6. Kokkuvõte vanematekogu tööst 2020/2021. õppeaastal – GAG vanematekogu juhatuse liige. 

Seoses päevakorra 3. punktiga palun kõigil, kes soovivad kandideerida käesoleva õppeaasta hoolekogusse, e-kirja teel sellest kooli teavitada (aadressil [email protected], lisades kindlasti juurde ka selle, millises kooliastmes teie laps õpib) ning olla valmis enda paari-minutilise tutvustuse filmimiseks 15. septembril. Kui soovite kandidaadiks esitada kedagi teist, siis palun ka sellest teada anda (aadressil [email protected], lisades kindlasti juurde esitatud kandidaadi nõusoleku kandideerimiseks ning millises kooliastmes käib kandidaadi laps). Hoolekogu liikmete valimine toimub seekord elektroonse hääletusega. Pärast kandidaatide tutvustust jagatakse vanematega ekraanil hääletuse linki. Hääletab iga koosolekul viibiv lapsevanem üks kord, sisestades oma nime ja oma lapse klassi. Hääletamiseks on aega 5 minutit ning tulemustest teavitatakse kohe pärast häälte ülevaatamist.

Üldkoosolekule järgnevad klassi lastevanemate virtuaalkoosolekud ja vanematekogu liikmete valimised. Klassi lastevanemate koosolekute suhtluskanali loob klassijuhataja. Orienteeruv klasside lastevanemate koosolekute lõpp kell 20.00.