Korralised õppenõukogud

Korralised õppenõukogud 2023/2024. õppeaastal: 

  • 9.05.2024 G3 astme lõpetamine
  • 7.06.2024 1.-6. klasside õppeaasta lõpetamine
  • 7.06.2024 7.-G2 klasside õppeaasta lõpetamine
  • 18.06.2024 9. klassi ja gümnaasiumi lõpetamine 
  • 29.08.2024 2023/2024. õa kokkuvõttev õppenõukogu