Kooli külastas Prantsuse Instituudi direktori asetäitja ja keelelise koostöö atašee

9. juunil külastas Gustav Adolfi Gümnaasiumi Prantsuse Instituudi direktori asetäitja ja keelelise koostöö atašee Guillaume Raboutot. Arutati edasise tiheda koostöö võimalusi nii külalistundide läbiviimise, frankofooniakuu korraldamise, õpetajate täiendkoolituste kui ka erinevate õppematerjalide mitmekesistamise osas. Loodame jätkata ka edaspidi sisukat koostööd Prantsuse Instituudiga.

Kohtumisel osalesid direktor Henrik Salum, võõrkeelte õppetooli juhataja Anne Kaljurand ning prantsuse keele õpetajad Dagmar Hallmägi, Katrin Meinart, Eeva-Kaarin Ots, Annely-Anny Monroc ja Valdur Parašin.