Gustav Adolfi Sihtasutuse tänufondi stipendiumi laureaat 2021 on inglise keele õpetaja Kristjan Salum

Traditsiooniks on saanud, et igal aastal Eesti Vabariigi aastapäeva aktusel tunnustab Gustav Adolfi Sihtasutus tänufondi stipendiumiga ühte silmapaistvat GAG õpetajat. 2021. aasta tunnustuse tänufondi stipendiumi pälvis GAG pühendunud inglise keele õpetaja Kristjan Salum.

Kolleegid on tema kohta öelnud järgmist: „Ta on õpetaja, kes ennast ise kunagi esiplaanile ei sea, aga on aastaid oma professionaalsuse ja isikupärase õpetamisstiiliga meie kooli inglise keele taset kõrgel hoidnud! … Tema põhimõte inglise keele õpetamisel on, et iga õpilane peab saama võimaluse oma ideid jagada ja väljendada. Tema koostatud ülesanded on tohutult loomingulised, huvitavad, intrigeerivad ning eeldavad samu omadusi ka õpilastelt.”

Kristjan Salum töötab Gustav Adolfi Gümnaasiumis alates 2001. aastast ehk oma õpetajaameti algusest. Ühtlasi on ta olnud õpetaja Gustav Adolfi Koolituskeskuses selle loomisest alates ehk alates 2006. aastast.

Kristjan Salumi õpilased on aastate jooksul edukalt sooritanud nii inglise keele riigieksamit kui ka rahvusvahelist inglise keele eksamit. Ta on aktiivselt aidanud organiseerida ja koordineerida mitmeid välisprojekte. 2012. aastast on ta olnud seotud rahvusvahelise noortekonverentsi YesEvent korraldamise ning õpilaste ettevalmistamisega. Selle projekti suurimaks väljakutseks oli kindlasti konverentsi korraldamine Tallinnas 2015. aastal, kui õpetaja oli üle 100 delegaadiga konverentsi üks peaorganisaator. Lisaks YesEventile on ta aktiivselt osalenud NordPlus Junior projekti „Quality in Education, Systematic Approach“ korraldamises. 2015/2016. õppeaastal toimus see projekt koostöös Islandi kooliga ning 2017/2018. õppeaastal Rootsi kooliga. Lisaks välisprojektidele aitab õpetaja aktiivselt organiseerida koolisiseseid õpilasüritusi ja -võistluseid: ta on aastaid aidanud ette valmistada inglise keele hommiku üritusi ja osalenud ülelinnalise ainevõistluse British Culture korralduskomisjoni töös. Õpetaja teeb oma tööd suure pühendumuse ja professionaalsusega, jäädes ise alati teadlikult tagaplaanile ning lastes särada oma õpilastel.

Lisaks õpetajatööle on Kristjan Salum panustanud kooliellu ka oma huviala – fotograafiaga. Kristjan on aastaid olnud abiks erinevate aktuste ja ülekooliliste sündmuste jäädvustamisel ning tema isikupärased fotod teemal „Enjoy The Silence” kaunistavad õpetajate puhketoa seinu.

Suur-suur aitäh, õpetaja Kristjan Salum!