VIDEOVALVESÜSTEEMI KASUTAMISE KORD

  1. Gustav Adolfi Gümnaasiumi videovalvesüsteemi eesmärk on  turvalisuse tagamine.
  2. Üldkasutatavatesse ruumidesse ja õppehoonete välisterritooriumile on paigaldatud kaamerad.
  3. Videovalvesüsteemi edastatavat pilti jälgitakse valvelaudades (peamaja, võimlamaja ja Kotzebue maja). Videosüsteemi edastatava pildi jälgimine on kaitstud parooliga.
  4. Digitaalsed videosalvestised võimaldavad vaadata sündmusi tagasiulatuvalt kuni kolm nädalat.
  5. Salvestatud informatsioonile ligipääs ja vaatamine on kaitstud parooliga. Salvestatud videomaterjali vaatamise eesmärk on tuvastada toimunud sündmuste asjaolusid ja selles osalenuid. Salvestatud informatsiooni läbivaatamiseks annab loa kooli juhtkonna liige. Salvestatud informatsioonist koopiate väljastamine on lubatud politseile (kirjaliku taotluse alusel) vaid juhtkonna liikme loal.
  6. Videovalvesüsteemi kasutamise eest vastutab haldusjuht.