Õppetöö Gustav Adolfi Gümnaasiumis 2020/2021. õppeaastal COVID-19 viiruse leviku tingimustes

Gustav Adolfi Gümnaasiumi 2020/2021. õppeaasta töö on korraldatud vastavalt Tallinna Haridusameti juhendis sätestatud kolmele stsenaariumile:

 1. viiruse levik on kontrolli all ja lisanduvate nakatunute hulk ööpäevas on madal – täielik  kontaktõpe;
 2. viiruse levik süveneb, aga kogu kooli ei pea sulgema – 1.-7. klass distantsõppele ei jää. 8.-9. klassi ja G1-G3 astme õpilastel on nädalas üks iseseisva õppimise päev;
 3. kehtestatud on eriolukord, viiruse levik jõuab kevadise laine tasemele või ületab seda – täielik distantsõpe v.a HEV õpilased.

1. septembrist 2020 lähtume järgmistest põhimõtetest:

 • Haigusnähtudega õpilane ja koolitöötaja kooli ei tule. Terviseameti juhiste kohaselt tuleb haigussümptomite korral helistada perearstile. 
 • Palavik, nohu, kurguvalu, köha, maitse- ja lõhnataju kadu või halb enesetunne on piisavaks põhjuseks koolist puududa ja kodus õppida.
 • Võimalusel kasutada kooli tulemiseks isiklikku transporti. Ühistransporti kasutades on soovitatav kasutada maski.
 • Kooli hoonete (peamaja, võimlamaja, Kotzebue maja) sissepääsude juurde paigaldatakse kooli pidaja poolt termokaamerad, mis mõõdavad sisenejate kehatemperatuuri, et tuvastada võimalike haigusnähtude esinemine.
 • Koolimajja sisenemisel ja väljumisel tuleb desinfitseerida käed. Silmi, nina ja suud võib katsuda vaid puhaste pestud kätega. Enne koolilõuna söömist on kohustus kõigil õpilastel käsi korralikult pesta. 
 • Klassiruumides on desinfitseerivad vahendid, kuid kõigil võiks kaasas olla ka enda desinfitseeriv vahend käte puhastamiseks.
 • Vanemad ja külalised koolimajja üldjuhul ei sisene, v.a eelneval kokkuleppel ja 1. klasside vanemad septembri esimese kahe nädala jooksul.
 • Vanem võib jätta lapse koduõppele, kui soov on põhjendatud või vajadus vältimatu. Vanem esitab sellekohase avalduse koolijuhile. Õppimine toimub vanema vastutusel.
 • Gustav Adolfi Gümnaasiumis on õppetöö ajal reisimine keelatud. Koolivaheaegadel palume tungivalt vältida välisriikidesse reisimist. Välisriigist naastes toimub õppimine 2 nädala jooksul koduõppena. 
 • Enesetunde halvenedes koolipäeva jooksul tuleb pöörduda kohe kooli medõe poole. Kool teavitab haigusnähtudega õpilase vanemat ning palub tal viia laps koju. 
 • COVID viirusnakkuse korral peres või lähikontaktide hulgas tuleb jääda kaheks nädalaks isolatsiooni. Puudumise põhjusest teavitatakse koolijuhti avaldusega jääda koduõppele. 
 • Terviseameti võtab kooliga ühendust ja teavitab kinnitatud COVID-19 diagnoosist ning selgitab välja inimesed, kes olid haigestunud inimesega sümptomaatilisel perioodil lähikontaktis. Tuvastatud lähikontaktsed jäävad koju isolatsiooni 14 päevaks ning jälgivad oma tervist. Ülejäänud koolitöötajad ja õpilased jätkavad oma tavapärast elu. Sümptomite ilmnemisel tuleb võtta kohe ühendust perearstiga.
 • Õpilane võib kooli naasta siis, kui perearst on tunnistanud ta terveks.
 • Soovitav on kasutada koroonaäppi “HOIA”.
 • Töö korraldamisel lähtume jooksvalt Terviseameti, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Tallinna linna soovitustest.
 • Täpsemalt võib tutvuda GAG COVID-19 viiruse leviku tõkestamise plaaniga.
 • Täpsemalt võib tutvuda GAG distantsõppe korralduse ja hindamisega 2020/2021. õppeaastal.

Alates 26.10.2020 on õppetöö korraldatud järgmiselt:

 • Kotzebue õppehoones (1.-6. klassid) jätkub õppetöö tavapäraselt ja muudatusi esimeste koolinädalatega võrreldes ei ole.
 • Alates 26. oktoobrist käivad 7. klassid koolis tavapäraselt. 8.-9. klassi ja G1-G3 astme õpilastel on kord nädalas iseseisva õppimise päev. Päevad on jaotatud järgmiselt.