Gustav Adolfi Gümnaasium pälvis tunnustuse KiVa koolina

Gustav Adolfi Gümnaasium on viimased neli aastat olnud KiVa kool, mis tähendab, et tegeleme süsteemselt kiusuennetuse, turvaliste suhete, sotsiaalsete oskuste ja vaimse tervise toetamisega. Käesoleval õppeaastast liitusid programmiga ka progümnaasiumi klassid ja kõik GAG põhikooliosa 1042 õpilast arendavad klassijuhatajatundides oskuseid, et kiusamist ära tunda, kiusamisjuhtumitele kohaselt reageerida ja käitumist pealtvaataja rollis. Klassijuhatajatel on abiks läbiviidud koolitused, KiVa programmi materjalid ja vanemad, kes kooliga ühtseid väärtusi ka kodus oma lastele jagavad.

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna tunnustas KiVa koolide hulgas ka Gustav Adolfi Gümnaasiumi panust tõenduspõhises kiusuennetustöös.