Gustav Adolfi Gümnaasium koolitab Eesti õpetajaid digivahendeid ja -keskkondi kasutades koduõpet läbi viima

Teisipäeval, 10. märtsil toimub Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpetajatele praktiline õppus „Kuidas korraldada õppetööd koduõppena digivahendeid ja -keskkondi kasutades?“. Koolitusega soovime suurendada oma õpetajate valmisolekut erijuhuks, kui kool peaks koroonaviiruse tõttu korraldama õppetööd mittestatsionaarselt.

Koolituse viib läbi GAG haridustehnoloog Ingrid Maadvere, kes on loonud mitmeid digikeskkonna kasutamise videojuhendeid erinevatele sihtrühmadele. Valmisoleku traditsioonilisest erinevas vormis õppetöö korraldamiseks tagab GAG õpetajate digipädevus ning kooli tehnoloogiline võimekus.

Sama päeva õhtul toimub sarnane koduõppetehnoloogia koolitus veebiseminari vormis kõikidele Eesti õpetajatele. Seminari viib läbi GAG haridustehnoloog koostöös Eesti Haridustehnoloogide Liidu (EHTL) haridustehnoloogidega ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutusega (HITSA).

https://www.hitsa.ee/…/veebiseminar-koduope-tehnoloogia-abil

Kõigile koduõppe huvilistele on EHTL loonud FB grupi “Koduõpe tehnoloogia abil” https://www.facebook.com/groups/278900333094971