GAGs käivitub projekt “Juht kui mentor Gustav Adolfi Gümnaasiumis”

GAG projekt „Juht kui mentor Gustav Adolfi Gümnaasiumis“ sai rahastamise otsuse SA Innove korraldatud taotlusvoorus meetme „Haridusasutuste meeskondade ühist õppimist toetavad õpiüritused“ raames.

Projekti eesmärgiks on toetada GAG laiendatud juhtkonna liikmetel ja kogemustega õpetajatel käivitada koolis sisseelamis- ja mentorlussüsteem, mis toetaks võimalikult hästi uute ja/või väheste kogemustega kolleegide professionaalset arengut ning võimalikult kiiret ja sujuvat kohanemist GAG töötajate kollektiivi.

Projekti raames osaletakse neljast õppepäevast koosneval meeskonnakoolitusel „Juht kui koostöise keskkonna looja ja mentor“ ning külastatakse haridusasutusi ja ettevõtteid kes on juba oma organisatsioonis mentorluse arendamisega pikemalt ja süsteemselt tegelenud ning kelle kogemusest ja praktikast oleks Gustav Adolfi Gümnaasiumi projektimeeskonnal palju õppida. 

Projekti juhib arendusjuht Kerli Koppel. Projekt kestab 2. jaanuarist kuni 31. augustini 2020.